Przebudowa chodnika na fragmencie ul. Toruńskiej

Budowa przyłączy wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nowego zjazdu na teren osiedla mieszkaniowego oraz odtworzeniem nawierzchni chodnika. To zakres prac, jakie toczyć się będą od poniedziałku 29 maja na ul. Toruńskiej na wysokości budynku nr 18. Na kierowców i pieszych czekają zmiany w organizacji ruchu. Planowano prace zakończą się 31 sierpnia.
Przebudowywany odcinek chodnika przy ul. Toruńskiej
Przebudowywany odcinek chodnika przy ul. Toruńskiej
GZDiZ

Przeprowadzenie prac będzie wiązało się z koniecznością zawężenia jezdni ul. Toruńskiej między budynkami 16 i 18 oraz wygrodzenia wyspy segregującej ruch. Z użytku wyłączone zostanie przejście dla pieszych oraz azyl – tymczasowe przejście zostanie wyznaczone bliżej skrzyżowania z ul. Chmielną. Na odcinku robót zamknięty zostanie również chodnik, a piesi będą mogli korzystać z chodnika po drugiej stronie ulicy. Dla pojazdów obowiązywać tam będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Prace na ul. Toruńskiej przeprowadzone i sfinansowane są przez firmę PB Górski w ramach umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP