Prawie 4000 nowych opraw oświetleniowych na gdańskich ulicach

3945 nowych, LED-owych opraw oświetleniowych zostanie zamontowanych na istniejących latarniach ulicznych w Gdańsku w ramach usługi „Białe Światło”. Zastąpią one dotychczasowe, wysłużone już oprawy sodowe. Zastosowanie opraw LED pozwala na zaoszczędzenie energii, są one także bardziej ekologiczne od tradycyjnych.
Na zdjęciu widoczni są dwaj pracownicy na podnośniku, którzy dokonują wymiany opraw oświetleniowych na jednym ze słupów latarni ulicznych.
Proces wymiany opraw oświetleniowych potrwa do kwietnia 2021 roku
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Wymiana starszych opraw oświetleniowych na nowoczesne LED-owe źródła światła na słupach latarni ulicznych w Gdańsku to działanie realizowane przez spółkę Energa Oświetlenie z Grupy Orlen mające na celu wywiązanie się z zapisów umowy zawartej z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. W ramach umowy Energa Oświetlenie zobowiązała się m.in. do przeprowadzenia działań mających na celu rozpoczęcie świadczenia usługi oświetlenia tzw. „Białe Światło” na wybranych ulicach Gdańska, gdzie oświetlenie zapewnione jest urządzeniami stanowiącymi majątek spółki Energa Oświetlenie. Zadanie to przeprowadzone zostanie do końca kwietnia 2021 r. w ramach podpisanej przez GZDiZ umowy ze spółką Energa Oświetlenie na świadczenie usług oświetlenia w wybranych lokalizacjach Gminy Miasta Gdańska. Umowa obowiązuje od 1 października 2020 roku do końca września 2024 r.

Rozpoczęta wymiana opraw oświetleniowych to kontynuacja działań modernizacyjnych w tym zakresie przeprowadzonych zgodnie z zapisami poprzedniej umowy w latach 2016 – 2020. Wówczas 4400 nowe oprawy w technologii LED pojawiły się na 69 ulicach Gdańska, stanowiących główne ciągi komunikacyjne miasta.

Tym razem w ramach usługi „Białe Światło” wymienionych zostanie 3945 opraw przy 317 ulicach Gdańska. Najwięcej, bo aż 92 nowe LED-owe lampy zamontowane zostaną na ul. Siennickiej. Ponad 60 opraw trafi na al. Legionów (67 opraw), ul. Radarową (66 opraw) i ul. Barniewicką (61 opraw). Ponad 50 opraw pojawi się z kolei na ul. Kolonia Zręby (52 oprawy) oraz na ul. Słowackiego i Żuławskiej (po 51 opraw). Lokalizacje, w których dokonana zostanie wymiana opraw wybrano na podstawie stanu technicznego, wieku dotychczasowych opraw oraz ich energochłonności.

Jakie korzyści niesie ze sobą zastąpienie lamp sodowych oprawami LED-owymi? Przede wszystkim nowe źródła światła są bardziej efektywne energetycznie. Dają one więcej światła przy tej samej mocy, przy jednoczesnym spełnieniu odpowiedniej klasy oświetleniowej, równomiernie pokrywając daną powierzchnię chodnika czy ulicy strumieniem świetlnym. Zwiększa to bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz kierowców. Poza tym nowe oprawy emitują światło maksymalnie zbliżone do naturalnego światła dziennego, co zdecydowanie poprawia odbieranie barw otoczenia.

Nowe oprawy świetlne to również oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Dotychczasowe oprawy, które zostaną zastąpione LED-owymi zużywają rocznie ok. 2 mln kWh. Nowe źródła światła zużywać będą w porównywalnym okresie o 60% mniej energii – ok. 830 tys. kWh. Są one również bardziej ekologiczne. Dzięki redukcji zużycia energii znacząco zmniejszy się emisja CO2 i innych toksycznych związków chemicznych do atmosfery. Wymiana opraw na LED-owe zredukuje emisję dwutlenku węgla o ok. 958 ton w skali roku. W przypadku innych szkodliwych związków, roczna redukcja wyniesie: ok. 853 kg tlenów siarki, ok. 790 kg tlenków azotu, ok. 344 kg tlenku węgla oraz ok. 45 kg pyłu całkowitego.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP