Prace serwisowe w Tunelu pod Martwą Wisłą

W nocy z 16 na 17 lipca oraz 18 na 19 lipca w Tunelu pod Martwą Wisłą prowadzone będą prace serwisowe oraz konserwacyjne. Odbywać się one będą w obu rurach Tunelu (w kierunku Stogów, jak i Letnicy). W nocy z 18 na 19 lipca w godzinach 22:00 – 6:00 prace odbywać się będą przy całkowitym zamknięciu Tunelu w obu kierunkach.
Tunel pod Martwą Wisłą
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

W nocy z 16 na 17 lipca prace serwisowe polegać będą na czyszczeniu oświetlenia orientacyjnego LED i szlabanów, a także na konserwacji rozdzielnic SOS. Będą one wymagały zamknięcia dla ruchu jednego pasa w każdej z rur w godzinach od 21:00 do 6:00 rano.

Z kolei na noc z 18 na 19 lipca przy całkowicie zamkniętych obu rurach Tunelu w godzinach 22:00 – 6:00 zaplanowane zostało czyszczenie wentylatorów strumieniowych, przegląd oświetlenia wjazdowego i przejazdowego, a także przegląd i konserwację przepompowni tunelowych.

Podczas zamknięcia Tunelu kierowcy będą mogli skorzystać z objazdu ulicami: Marynarki Polskiej, Jana z Kolna, Wały Jagiellońskie, Podwale Przedmiejskie i Elbląską. Informacja o zamknięciu będzie wyświetlona na tablicach zmiennej treści.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP