Prace naprawcze na wiadukcie w ciągu al. Armii Krajowej nad ul. Pohulanka [AKTUALIZACJA]

Od wtorku 8 grudnia na wiadukcie w ciągu al. Armii Krajowej nad ul. Pohulanka prowadzone będą prace naprawcze kapy chodnikowej i beli gzymsowej wiaduktu. Ze względu na wykonywane roboty w ich rejonie zawężony zostanie lewy pas jezdni al. Armii Krajowej w stronę centrum Gdańska. Prace potrwają do końca kwietnia 2021 roku.
Prace naprawcze na wiadukcie w ciągu al. Armii Krajowej
Prace naprawcze na wiadukcie w ciągu al. Armii Krajowej
google maps

Zakres prac naprawczych wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej nad ul. Pohulanka obejmuje wykonanie nowej nawierzchni żywicznej kap chodnikowych. Pozwoli ona na zabezpieczenie betonu kapy przed wpływem warunków atmosferycznych, a także czynników zewnętrznych. Naprawa obejmie także belkę gzymsową, która otrzyma nowe deski gzymsowe. Wykonane one będą z polimerobetonu, co zabezpieczy cały obiekt przed degradacją i przedłuży jego trwałość, dodatkowo zapewniając estetyczny wygląd.

Od 1 marca na wiadukcie prowadzone będą prace związane z reprofilacją betonu. Usunięte zostaną jego skorodowane elementy, a w ich miejsce zamontowana i zakotwiona zostanie nowa siatka zbrojeniowa. Następnie ułożona zostanie nowa mieszanka betonowa. Ze względu na czas wiązania betonu od 1 marca zawężony zostanie fragment jezdni al. Armii Krajowej w kierunku centrum. Zamknięty będzie fragment lewego pasa w rejonie wiaduktu, do dyspozycji kierowców pozostaną środkowy oraz prawy pas. Utrudnienia w ruchu potrwają planowo do 26 marca, natomiast całość prac ma zostać zakończona do końca kwietnia. Ze względu na warunki atmosferyczne te terminy mogą jednak ulec zmianie.

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP