Prace na ul. Przyrodników. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej [AKTUALIZACJA 03.08]

W poniedziałek 13 marca na ul. Przyrodników w Kokoszkach zmieni się organizacja ruchu. Wynika ona z planowanych do końca lipca prac związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Są one wykonywane i finansowane przez prywatny podmiot w ramach umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych.
Na zdjęciu widoczny jest przebudowywany fragment ul. Przyrodników
Przebudowywany fragment ul. Przyrodników
GZDiZ

AKTUALIZACJA - 03.08

W związku z marcowym opóźnieniem rozpoczęcia prac, wydłużony zostanie również termin ich zakończenia. Ulica Przyrodników zostanie całkowicie oddana do użytku najprawdopodobniej pod koniec września br.


AKTUALIZACJA - 01.03

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne i ujemne temperatury rozpoczęcie prac na ul. przyrodników zostało przesunięte na poniedziałek 13 marca. 


Prace wykonywane będą na odcinku ul. Przyrodników od ul. Budowlanych do ul. Botanicznej. Na czas budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej wspomniany odcinek zostanie zawężony do jednego pasa ruchu. Obowiązywać będzie na nim ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Budowlanych w kierunku ul. Botanicznej. Objazd dla drugiego kierunku poprowadzony zostanie ulicami Botaniczną i Bysewską. Przez cały okres prowadzenia prac, które potrwają planowo do końca lipca, zostanie utrzymany dojazd do posesji oraz firm zlokalizowanych przy ul. Przyrodników.

Prace na ul. Przyrodników są realizacją umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych z firmą PDC Industrial Center 123. W jej ramach w 2021 roku wykonana została nakładka bitumiczna na fragmencie ul. Przyrodników, a także utwardzenie płytami drogowymi nawierzchni ul. Botanicznej na całym jej odcinku.

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Przyrodników
Zmiany w organizacji ruchu na ul. Przyrodników
Open Street Map

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP