Prace gwarancyjne obiektów inżynierskich na rondzie przy ul. Marynarki Polskiej [AKTUALIZACJA – 10.05]

Na piątek, 16 kwietnia zaplanowano początek prac gwarancyjnych obiektów inżynierskich na rondzie przy ul. Marynarki Polskiej. Mają one na celu usunięcie powstałych w trakcie eksploatacji rys na ich powierzchniach betonowych. Roboty będą wymagały zmiany organizacji ruchu w obrębie ronda – na al. Płażyńskiego oraz w Tunelu pod Martwą Wisłą. Całość prac planowo ma zostać wykonana do 24 maja.
Obiekty inżynierskie przebiegające nad jezdnią al. Macieja Płażyńskiego
Obiekty inżynierskie przebiegające nad jezdnią al. Macieja Płażyńskiego
fot. GZDiZ

AKTUALIZACJA - 10.05

Zakończył się pierwszy etap prac gwarancyjnych na obiektach inżynierskich na rondzie w ciągu ul. Marynarki Polskiej. W nocy z 10 na 11 maja rozpocznie się drugi etap, w którym zmieni się dotychczasowa organizacja ruchu, m.in. otwarty zostanie przejazd obiema rurami Tunelu pod Martwą Wisłą.

Według tymczasowej organizacji ruchu od 11 maja:

  • Ruch odbywać się będzie obiema rurami Tunelu pod Martwą Wisłą
  • Otwarty zostanie przejazd al. Płażyńskiego w kierunku al. Hallera
  • Kierowcy jadący z Brzeźna w kierunku Stogów będą mogli wjechać do tunelu tylko z poziomu ronda (górą).
  • Niemożliwy jednak będzie wjazd do tunelu bezpośrednio z al. Płażyńskiego.

Zakończenie prac planowane jest na 24 maja.


AKTUALIZACJA – 13.04

W nocy z 17 na 18 kwietnia w godz. 22:00 – 6:00 nastąpi całkowite zamknięcie obu rur Tunelu pod Martwą Wisłą. W tym czasie wykonywane tam będą prace serwisowe.

Zmiany w organizacji ruchu, w związku z naprawą gwarancyjną obiektów inżynierskich na rondzie przy ul. Marynarki Polskiej zaczną obowiązywać od niedzieli 18 kwietnia od godz. 6:00 po zakończeniu prac serwisowych w Tunelu i otwarciu rury T2 dla ruchu.


Zakres prac

Prace gwarancyjne na trzypoziomowym rondzie znajdującym się przy wjeździe do Tunelu pod Martwą Wisłą prowadzone będą łącznie na siedmiu obiektach inżynierskich – dwóch wiaduktach drogowych, dwóch przejściach dla pieszych, dwóch wiaduktach technologicznych oraz wiadukcie tramwajowym. Obiekty te powstały w 2016 roku w ramach zadania inwestycyjnego, jakim było „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego. Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu”.

W trakcie cyklicznych przeglądów oceniających stan techniczny obiektów w okresie gwarancji zauważono pojawienie się zarysowań. Rysy czy pęknięcia na konstrukcjach budowlanych, w tym żelbetowych są typowym zjawiskiem.  Ich wystąpienie związane jest z pracą elementów konstrukcji. To naturalna ich cecha i obecność zarysowań jest dopuszczalna.  

Dążąc do poprawy stanu i trwałości obiektów, aby nie dopuszczać do penetracji wody i innych szkodliwych czynników atmosferycznych przez beton oraz żeby zabezpieczyć stal zbrojeniową przed korozją, należy je zabezpieczyć i zamknąć. W ramach gwarancji wykonawca obiektów – firma OHL - usunie powstałe zarysowania. Prace polegać będą na oczyszczeniu powierzchni betonowych, zamknięciu zarysowań, zaszpachlowaniu oraz malowaniu powierzchni.

Zmiany w organizacji ruchu

Prace na obiektach inżynierskich w obrębie ronda przy ul. Marynarki Polskiej będą prowadzone w dwóch etapach, które potrwają łącznie od 16 kwietnia do 24 maja. Każdy z nich będzie wiązał się z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu.

Podczas I etapu prac rura T1 Tunelu pod Martwą Wisłą (w stronę Letnicy) będzie zamknięta. Ruch dwukierunkowy poprowadzony będzie jezdnią rury T2 (w stronę Stogów) na odcinku od łącznika al. Płażyńskiego z ul. Uczniowską do węzła Ku Ujściu. Kierowcy jadący od strony Stogów jadąc rurą T2 „pod prąd” nie będą mieli możliwości bezpośredniego wjazdu na rondo Marynarki Polskiej – będą musieli jechać prosto do al. Hallera, a następnie zawrócić. Uwaga! Dopuszczalna prędkość w Tunelu będzie obniżona do 50 km/h.

II etap remontu obiektów w kierunku Stogów nie zakłada utrudnień w Tunelu pod Martwą Wisłą. Ruch odbywać się będzie obiema rurami. Kierowcy jadący z Brzeźna w kierunku Stogów będą mogli wjechać do Tunelu tylko z poziomu ronda (górą). Niemożliwy będzie wjazd do Tunelu bezpośrednio z al. Płażyńskiego.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Ze względu na prowadzone prace zmieni się funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Autobusy linii 158, 258 zmienią trasę oraz uruchomiona zostanie linia tymczasowa 958. Szczegóły zmian dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP