Powstanie rondo na skrzyżowaniu ulic Skiby i Zalesie na Stogach

Rondo, nowe chodniki i przejścia dla pieszych. To zakres prac, które rozpoczną się w rejonie ulic Skiby i Zalesie w czwartek 5 maja 2022 roku. Roboty potrwają do 16 sierpnia i będą wiązały się z utrudnieniami w ruchu.

Prace potrwają do 16 sierpnia i będą wiązały się z utrudnieniami w ruchu

Prace potrwają do 16 sierpnia i będą wiązały się z utrudnieniami w ruchu
fot. google maps


Przebudowa skrzyżowania ulic Skiby i Zalesie będzie obejmowała:

 • budowę ronda
 • budowę chodników wraz z przejściami dla pieszych
 • zjazd na teren powstającego osiedla Nowe Stogi i plac do zawracania
 • przebudowę istniejących zjazdów w ul. Skiby
 • nowe oświetlenie
 • kanalizację deszczową odwadniającą ulice
 • zagospodarowanie terenów zielonych, włączając ogrody deszczowe

Przebudowa przeprowadzona zostanie jednoetapowo i będzie wiązała się z utrudnieniami w ruchu:

 • miejsce robót zostanie całkowicie wyłączone z ruchu samochodowego
 • piesi będą mogli korzystać z tymczasowego ciągu wokół skrzyżowania
 • objazd do ul. Zalesie przebiegał będzie ulicami Niską i Wrzosy
 • zmianie ulegnie także organizacja ruchu na wąskich odcinkach ulicy Ugory - część dróg dojazdowych do zaplecza ogrodów działkowych oraz posesji położonych w głębi ulicy będzie jednokierunkowa
 • przedłużenie ul. Skiby (dojazd do osiedla) będzie całkowicie wyłączone

Inwestycja zrealizowana będzie w ramach umowy drogowej na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych i związana jest z budową osiedla mieszkaniowego Nowe Stogi. Wartość umowy opiewa na blisko 920 000 zł.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP