Trwają prace na skrzyżowaniu ulic Olszyńska - Miedza. Zmiana organizacji ruchu

Na skrzyżowaniu ulic Olszyńskiej i Miedza trwają prace związane z jego przebudową. W związku z nimi od 24 października skrzyżowanie zostanie wyłączone z ruchu. Obowiązywać będą objazdy dla aut osobowych i ciężarowych.
Olszyńska

AKTUALIZACJA - 22.10

W czwartek 24 października skrzyżowanie ulic Miedza i Olszyńska zostanie zamknięte dla ruchu kołowego. Zamknięcie skrzyżowania konieczne jest w celu wykonania prac brukarskich na samym skrzyżowaniu, a także chodniku oraz przeprowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudów nawierzchni jezdni i robót bitumicznych.

W związku z zamknięciem skrzyżowania wprowadzone zostaną objazdy. Dla samochodów osobowych objazd wyznaczono ulicą Pustą i jej przedłużeniem. Pojazdy ciężarowe o masie rzeczywistej do 20 t będą mogły pojechać przez ul. Opłotki, a pojazdy o masie powyżej 20 t przez Tamę Pędzichowską.

Planowany termin zakończenia prac to 15 listopada, jednak może on ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.


19.09

Dotychczasowy kształt skrzyżowania ulic Olszyńska – Miedza charakteryzował się dużą, rozległą powierzchnią. Powodowała ona, że dochodziło tu do przekroczeń prędkości, a także jazdy dowolnymi torami ruchu – kierowcy nie byli „prowadzeni” przez linie krawężnika, jak jest to zazwyczaj. Dodatkowym czynnikiem, który wpływał na bezpieczeństwo ruchu drogowego, była słaba widoczność na wlocie podporządkowanym z ul. Miedza. Z tego względu na skrzyżowaniu dochodziło do różnego rodzaju kolizji – zderzeń bocznych, otarć, czy urwania lusterek.

Sytuację na skrzyżowaniu ulic Olszyńskiej i Miedza poprawi jego przebudowa, której inicjatorem jest Rada Dzielnicy Olszynka. Powstanie tam mini rondo o średnicy wewnętrznej 11 metrów i zewnętrznej 22 metrów z wyspą centralną w formie przejezdnego, brukowanego wyniesienia. Rondo posiadać będzie cztery wloty – dwa od strony ul. Olszyńskiej, jeden od strony ul. Miedza, a także jeden jako wjazd prowadzący do Centrum Chrześcijańskiego Nowe Życie.

W ramach prac wykonany zostanie również chodnik na południowym wlocie ul. Olszyńskiej, a także wyznaczone zostaną perony przystankowe dla autobusów. Przystanki wyłożone zostaną płytkami chodnikowymi dotykowymi, które ułatwią poruszanie się w ich obrębie osobom niewidomym. Nowe umiejscowienie peronów autobusowych poprawi poziom bezpieczeństwa pieszych, którzy korzystali z dotychczasowego przystanku przy kanale i przekraczali jezdnię na środku skrzyżowania.

Roboty drogowe, związane z budową ronda mają potrwać ok. dwóch miesięcy i są uzależnione od warunków atmosferycznych. Prace będą wiązały się z lokalnymi utrudnieniami w ruchu w postaci miejscowych zawężeń jezdni ulic Olszyńskiej i Miedza. W końcowym etapie prac podczas układania nawierzchni asfaltowej niewykluczone jest, że ruch na całym skrzyżowaniu będzie musiał zostać zamknięty i będzie odbywać się objazdami. O takiej ewentualności poinformujemy z wyprzedzeniem.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP