Powstaje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego. Weź udział w konsultacjach społecznych

Jak sprawnie przemieszczać się między Trójmiastem a sąsiednimi miejscowościami? Co zrobić, by codzienne podróże były szybsze, ale też przyjazne środowisku? Jak podnieść poziom bezpieczeństwa komunikacji drogowej, pieszej i rowerowej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą konsultacje społeczne nad Planem Zrównoważonej Mobilności (SUMP), który obejmie cały Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Potrwają do 24 marca i odbywać się będą w formie spotkań online.
Konsultacje nad Programem Zrównoważonej Mobilności dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot potrwają do 24 marca
Konsultacje nad Programem Zrównoważonej Mobilności dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot potrwają do 24 marca
OMGGS

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot  to stowarzyszenie samorządowe, które powstało z inicjatywy Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Skupia 60 miast, gmin i powiatów, obejmujących powierzchnię 1/3 województwa pomorskiego, na której mieszka ponad 1,6 mln mieszkańców.

Plan Zrównoważonej Mobilności – tzw. SUMP od angielskiego Sustainable Urban Mobility Plan – to dokument zawierający wizję rozwoju transportu nie tylko dla Gdańska, ale i sąsiednich miejscowości. Celem SUMP-u jest zapewnienie mieszkańcom różnorodnych opcji komunikacyjnych, które umożliwiają dostęp do różnych celów podróży zgodnie z ideą zrównoważonego transportu.

SUMP to także dokument, w którym znajdziemy informacje, gdzie powinien być wspierany transport pieszy, a gdzie rowerowy i samochodowy. Jak chronić przy tym środowisko oraz dbać o bezpieczeństwo ruchu wszystkich jego użytkowników. Wszystko po to, by jakość życia mieszkańców metropolii wzrastała, a między ruchem pieszym, rowerowym, samochodowym i komunikacją miejską została zachowana harmonia.

Jeśli macie propozycję, jak poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym nie tylko w Gdańsku, ale na terenie całej metropolii, jak podnieść efektywność transportu osób i towarów, jeśli chcecie podzielić się koncepcją na bardziej ekologiczną politykę komunikacyjną – dołączcie do konsultacji społecznych nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

Więcej informacji i szczegółowy harmonogram konsultacji na stronie: https://www.metropoliagdansk.pl/sump

Konsultacje odbywają się online bez potrzeby wcześniejszej rejestracji.

Jeśli nie możecie wziąć udziału w dedykowanych spotkaniach online, swoje uwagi i pomysły do 26 marca możecie przesyłać również drogą mailową i pocztą na adres maciej.jendryczka@metropoliagdansk.pl lub OMGGS, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.

Konsultacje społeczne odbywać się będą w ramach spotkań online
Konsultacje społeczne odbywać się będą w ramach spotkań online
OMGGS

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP