Poszerzenie odcinka ul. Starogardzkiej

Na poniedziałek, 8 kwietnia zaplanowano początek przebudowy 200-metrowego odcinka ul. Starogardzkiej – od skrzyżowania z ul. Jagiełły w kierunku Straszyna. W jej ramach jezdnia zostanie poszerzona i zyska nową nakładkę bitumiczną. Wykonany zostanie również fragment chodnika oraz wyspa segregująca ruch. Prace sfinansuje i przeprowadzi prywatny inwestor zgodnie z zapisami umowy drogowej „szesnastki”. Planowany termin zakończenia przebudowy wyznaczono na 15 czerwca.
Przebudowywany odcinek ul. Starogardzkiej
Przebudowywany odcinek ul. Starogardzkiej
Obliview.brg.gda.pl

Prace na ul. Starogardzkiej będą podzielone na trzy etapy. Pierwszy z nich, obejmujący wykonanie poszerzenia jezdni, wymagać będzie jej jednostronnego zawężenia, najpierw z lewej, a następnie prawej strony.

Etap drugi to wykonanie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni. Zmiany w organizacji ruchu polegać będą na zamykaniu poszczególnych pasów ul. Starogardzkiej i wprowadzeniu na nich ruchu wahadłowego. Dla zminimalizowania utrudnień prace w tym etapie będą wykonywane w weekendy.

Trzeci z etapów zakłada budowę wyspy segregującej ruch przy odcinkowym zawężeniu w obrębie osi jezdni.

Oprócz wymienionych zmian na czas prowadzenia prac zmienią swoje lokalizacje przejście dla pieszych oraz przystanek autobusowy, które zostaną przesunięte o ok. 100 metrów w kierunku Traktu Św. Wojciecha.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP