Posadziliśmy ponad setkę drzew na terenie Gdańska

Od października przeprowadzaliśmy nasadzenia nowych drzew na terenie Gdańska. W sumie posadzonych zostało 110 drzew w różnych lokalizacjach naszego miasta – głównie we Wrzeszczu i Śródmieściu. Nasadzenia kontynuowane były we współpracy z Radami poszczególnych dzielnic również w listopadzie. Łącznie na ulicach, skwerach i zieleńcach Gdańska pojawiło się 159 nowych drzew w 25 lokalizacjach.
Nasadzenia drzew w Gdańsku
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Akcję nasadzenia drzew poprzedziło przeprowadzenie przeglądu drzewostanu. W jego wyniku część martwych i zamierających drzew, których stan zagrażał bezpieczeństwu pieszych i kierowców została usunięta. W ich miejsce posadzone zostały nowe, w pełni zdrowe egzemplarze.

W sumie w wybranych lokalizacjach Gdańska posadzonych zostało 110 drzew. Wśród nich najwięcej, bo 25 sztuk, to lipa drobnolistna. Posadzonych zostało również 20 jarzębów szwedzkich, 16 klonów polnych, a także 13 topól (białej oraz osiki) i 11 wiśni (w odmianie ‘Amanogawa’). Oprócz nich na gdańskich skwerach i zieleńcach znalazły się egzemplarze dębu czerwonego oraz wiązy, kasztanowce, miłorzęby japońskie, jesiony wyniosłe, robinia biała oraz buki.

Najwięcej drzew posadzonych zostało we Wrzeszczu. W ośmiu lokalizacjach przy ul. Srebrniki, Szymanowskiego, Batorego, Topolowej, Matki Polki, Czarnieckiego, Aldony i Jaśkowej Dolinie pojawiło się 38 egzemplarzy różnych gatunków. Z kolei w Śródmieściu Gdańska również w ośmiu lokalizacjach (przy ul. Wały Piastowskie, Podwale Grodzkie, Heweliusza, Rybaki Górne, Krosna, Korzennej , Stolarskiej i Osiek) posadzono 35 drzew.

Nowe drzewa znalazły się również na Przymorzu na ul. Słupskiej i Piastowskiej. Na tym jednak nie koniec, bowiem dzięki współpracy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z Radami Dzielnic drzewa pojawiły się też we Wrzeszczu przy ul. Czarnieckiego, na Matarni przy ul. Podchorążych, w Brzeźnie na zieleńcu przy ul. PCK, a także na Ujeścisku przy ul. Warszawskiej. Tam posadzone zostały w sumie 24 drzewa. Nowe nasadzenia wykonane zostały także w Parku Diany w Osowej. Park wzbogacił się o 25 sztuk nowych wiśni, klonów, jarzębów i czeremch.

W ramach prac, wyłoniony w przetargu wykonawca, nie tylko dokona nasadzeń drzew we wskazanych lokalizacjach. Oprócz tego drzewa zostaną zastabilizowane za pomocą palików, a tam gdzie jest taka konieczność, czyli przede wszystkim w pasach drogowych, zabezpieczone przed działaniem soli drogowej. Wykonawca będzie również zajmował się bieżącą pielęgnacją drzew oraz ich nawadnianiem za pomocą specjalnych worków do podlewania.

Koszt nasadzeń finansowanych przez GZDiZ to 137 tys. zł.  Nasadzenia finansowane przez Rady Dzielnic kosztowały 61 tys. zł.

Nasadzenia drzew w Gdańsku
fot. Grzegorz Mehring/GZDiZ
 
Nasadzenia drzew w Gdańsku
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl
 
Nasadzenia drzew w Gdańsku
fot. Janusz Witkowicz/GZDiZ
 
Nasadzenia drzew w Gdańsku
fot. Janusz Witkowicz/GZDiZ
 
Nasadzenia drzew w Gdańsku
fot. Janusz Witkowicz/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP