Porządkowanie leśnego drzewostanu w rejonie ul. Michałowskiego [AKTUALIZACJA 08.11.2023]

Autor: Alicja Chrzanowska
W lesie komunalnym na wysokości ul. Michałowskiego prowadzone są prace związane z utrzymaniem właściwego stanu sanitarnego drzew. Podyktowane są względami bezpieczeństwa osób spacerujących na terenie lasu. W ramach działań usuwane są egzemplarze obumarłe, które bezpośrednio przylegają do głównych dróg leśnych oraz ciągów spacerowych. Tam, gdzie to możliwe, pozostaną tzw. drzewa-świadkowie.
Na zdjęciu widać pochylone drzewo, które może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa spacerujących.
Porządkujemy drzewostan ze względów bezpieczeństwa
GZDiZ

[AKTUALIZACJA 08.11.2023]

Prace w leśnym drzewostanie w rejonie ul. Michałowskiego zostaną wznowione w czwartek, 9 listopada i potrwają do końca miesiąca.

Drzewa martwe oraz nierokujące, które znajdują się w sąsiedztwie dróg i ciągów pieszych, ze względu na swój stan techniczny (ułamane konary, wypróchnienia pni, wiatrołomy) mogą stanowić zagrożenie dla przechodzących w ich sąsiedztwie osób. Z tego względu takie egzemplarze muszą być usuwane. Działania te są związane z koniecznością zachowania bezpieczeństwa z uwzględnieniem wskazań dotyczących ochrony walorów przyrodniczo-leśnych.

Na zdjęciu widoczne są korzenie przewróconego przez wiatr drzewa.
Martwa materia organiczna pozostawionych drzew lub ich fragmentów stworzy korzystne warunki dla rozwoju grzybów, porostów czy glonów
GZDiZ

Część drzew wywróconych, ściętych lub stojących obumarłych zostanie pozostawiona na miejscu do ich dalszego naturalnego rozkładu. Ponadto w miejscach oddalonych od ciągów komunikacyjnych, gdzie istnieje taka możliwość, pozostaną tzw. świadkowie. Martwa materia organiczna pozostawionych drzew lub ich fragmentów stworzy korzystne warunki dla rozwoju grzybów, porostów czy glonów. Próchniejące pnie są także chętnie zasiedlane przez różne gatunki płazów, owadów, ptaków oraz drobnych ssaków. Działania tego typu sprzyjają różnorodności biologicznej, co korzystnie wpłynie na drzewostan.

Prace w lesie komunalnym na tyłach ul. Michałowskiego zakończą się planowo 13 października.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP