Porządkowanie drzewostanu w Śródmieściu

Zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w obrębie dzielnicy Śródmieście usuniemy z pasów drogowych drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu użytkowników dróg publicznych. W ich miejsce wykonamy nowe nasadzenia.
Drzewa na ul. Podwale Przedmiejskie, 3 Maja i Kowalskiej
Drzewa na ul. Podwale Przedmiejskie, 3 Maja i Kowalskiej
GZDiZ

Złą kondycję ośmiu drzew na ulicach Podwale Przedmiejskie, Kowalskiej, Seredyńskiego, 3 Maja i Św. Ducha potwierdziła przeprowadzona wizja lokalna. Drzewa grożą złamaniem lub wyrwaniem z korzeniami, co stanowi realne zagrożenie dla użytkowników dróg i chodników. Ponadto większość z nich posiada wady budowy, zranienia, ubytki i wzdłużne pęknięcia pni. Wewnątrz kilku z nich widoczny jest rozległy rozkład tkanki drzewnej. W zamian posadzimy szesnaście nowych drzew. Będą to lipy, klony oraz kasztanowce.

Decyzje dotyczące usunięcia drzew w pasach drogowych.

Na podstawie decyzji PWKZ ZN.5146.115-5.2023.MMr  usuniemy 1 topolę kanadyjską z ul. Kowalskiej. W jej miejsce posadzimy 2 lipy drobnolistne przy ul. Podwale Przedmiejskie.

Na podstawie decyzji PWKZ ZN.5146.128-5.2023.MMr usunięte zostaną 2 robinie białe z ul. Seredyńskiego. W ich miejsce posadzony zostanie 1 klon jawor oraz 3 kasztanowce białe lub żółte w Parku Siennickim.

Na podstawie decyzji PWKZ ZN.5146.208-5.2023.MMr  wycięte zostaną 2 lipy drobnolistne z ul. 3 Maja. W ich miejsce posadzone zostaną 4 lipy drobnolistne na tej samej ulicy.  

Na podstawie decyzji PWKZ ZN.5146.121-5.2023.MMr  1 topolę włoską z ul. Podwale Przedmiejskie. W jej miejsce posadzimy 2 lipy drobnolistne przy Podwalu.

Na podstawie decyzji PWKZ ZN.5146.101-5.2023.MMr wycięte będą 2 klony zwyczajne z ul. Św. Ducha. W ramach nasadzeń kompensacyjnych posadzimy 2 lipy drobnolistne oraz 2 klony jawory przy powyższej ulicy.

Drzewa na ul. Seredyńskiego i Św. Ducha
Drzewa na ul. Seredyńskiego i Św. Ducha
GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP