Porządkowanie drzewostanu przy ul. Marynarki Polskiej

Zgodnie z decyzją wydaną przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego z pasa drogowego ul. Marynarki Polskiej usunięte zostaną obumarłe drzewa. Zagrażają one bezpieczeństwu użytkowników drogi.
Obumarłe drzewa przy ul. Marynarki Polskiej.
Obumarłe drzewa przy ul. Marynarki Polskiej.
GZDiZ

Przegląd i badania miejskiego drzewostanu wykazały, że w zielonych zasobach miasta znajdują się drzewa zamierające i martwe, które są w złym stanie technicznym i sanitarnym. Widoczne są pęknięcia w strefie odziomkowej, odpadająca kora, ślady po uschniętych lub ułamanych gałęziach i konarach. Ponadto część drzew została zainfekowana przez grzyby. Drzewa mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia oraz mienia, dlatego konieczne jest ich wycięcie.

Prace będą prowadzone w pasie drogowym ul. Marynarki Polskiej. Usuniętych zostanie 50 martwych jarzębów szwedzkich oraz 1 klon zwyczajny. Zgodnie z decyzją, zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. W przestrzeni miasta pojawi się 51 platanów klonolistnych bądź innych drzew liściastych.

 

Decyzja dotycząca usunięcia drzew w pasach drogowych:

WŚ-II.6131.942.2023/69/29nas./2024/ZP


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP