Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdańsku

Wskazania, zasady, praktyki, przykłady lokalne, krajowe oraz inspiracje zagraniczne, czyli „Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdańsku”. To kolejny dokument opracowany przez Gdański Zarząd Dróg i Zielni, który ma wpłynąć na poprawę jakości przestrzeni publicznych. Tym razem na te, których dominującą funkcją jest zabawa i rekreacja.
Plac zabaw w rejonie ul. Leśna Góra, Niedźwiednik
Plac zabaw w rejonie ul. Leśna Góra, Niedźwiednik
                                                                                                                                                                               fot. GZDiZ

 

Jak projektując przestrzeń zabaw lub teren rekreacyjny wdrożyć ciekawe indywidualne rozwiązania, jak odnieść się do warunków otoczenia, jakie urządzenia zastosować, aby projekt okazał się atrakcyjny i jednocześnie poprawiał jakość przestrzeni publicznej? Szukając odpowiedzi na te pytania Gdański Zarząd Dróg i Zieleni opracował „Poradnik projektowania przestrzeni zabaw”. Powstał on po to, aby pokazać mnogość ciekawych form przestrzeni zabaw, wskazać kierunki w tworzeniu tego typu przestrzeni w Gdańsku tak, aby były one dostępne dla wszystkich użytkowników, bezpieczne, trwałe, atrakcyjne wizualnie i programowo oraz zintegrowane z otoczeniem.

Poradnik ma inspirować do kreowania nowej jakości przestrzeni miejskiej. Jednym z jego celów jest zwiększenie świadomości znaczenia przestrzeni zabaw dla miasta i społeczności lokalnej oraz promowanie otwartości na współczesne rozwiązania projektowe. Opracowanie dotyczy głównie nowo projektowanych przestrzeni zabaw w mieście, znajdzie jednak zastosowanie także w przypadku modernizacji placów zabaw już istniejących na terenie Gdańska. Poradnik przeznaczony jest dla projektantów i wykonawców przestrzeni zabaw świadczących usługi na rzecz jednostek miejskich, a także innych podmiotów działających w przestrzeni granic miasta, takich jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy oraz przedsiębiorcy.

Pełna treść poradnika udostępniona została na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w zakładce Przestrzeń publiczna – standardy, poradniki.

 

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP