Wyczyściliśmy Pomnik Obrońców Poczty Polskiej

Prace związane z czyszczeniem Pomnika Obrońców Poczty Polskiej zostały zakończone. Odświeżony wygląd zyskała wykonana ze stali nierdzewnej rzeźba, pochodząca z 1979 roku, a także nawierzchnia z kostki okalająca obiekt.
pomnik
fot. Małgorzata Kolesińska/GZDiZ

 

AKTUALIZACJA - 14.08.2019

Prace przy czyszczeniu Pomnika Obrońców Poczty Polskiej zostały zakończone. Prace związane z oczyszczaniem Pomnika rozpoczęły się 7 sierpnia. Podczas czyszczenia obiektu wykorzystano specjalistyczne maszyny oraz kompresory, dzięki czemu prace udało się zakończyć przed zakładanym terminem. Roboty prowadzone były w sposób ekologiczny z zastosowaniem wody i sody oczyszczonej. Oprócz samej rzeźby, wykonanej ze stali nierdzewnej, oczyszczona została również nawierzchnia z kostki okalającej pomnik.

3
 
2

08.08.2019

Pomnik Obrońców Poczty Polskiej jest ważnym symbolem miasta Gdańska upamiętniającym jeden z bardziej dramatycznych momentów obrony polskiego Wybrzeża. Został odsłonięty 1 września 1979 roku w 40 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Od tego czasu nie był kompleksowo czyszczony. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni skierował zapytanie ofertowe do trzech wykonawców. Zaznaczając, iż warunkiem zamówienia jest ekologiczna technologia czyszczenia, tak aby odpady powstałe w trakcie były biodegradowalne. Wśród nadesłanych ofert najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca, który zaproponował metodę czyszczenia za pomocą sody oczyszczonej. Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą niezbędna była przeprowadzona próba czyszczenia metalu i kostki granitowej. Próba ta potwierdziła skuteczność proponowanej technologii.

Obecnie trwa czyszczenie pomnika, teren został ogrodzony, a sąsiadująca zieleń zabezpieczona. Koszt realizacji 84 700 zł.

Pomnik Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku według projektu Krystyny Hajdo-Kućmy i Wincentego Kućmy przedstawia boginię zwycięstwa Nike i półleżącą postać rannego obrońcę Poczty Polskiej w Gdańsku, przekazującego karabin bóstwu. Nad głową bogini widoczne jest stado gołębi, a obok pocztowca – stos listów wysypujących się z otwartej toby na leżącą na ziemi czapkę pracownika poczty z godłem Poczty Polskiej (trąbka skrzyżowana z błyskawicą) i godłem Polski, Orłem w koronie. Obok postaci Pocztowca, na cokole, znajduje się okrągła tablica, odwzorowująca pieczęć pocztową z napisem po okręgu Polski Urząd Pocztowy Gdańsk z datą wewnątrz 1 IX 39 11. Całość rzeźby znajduje się na obszernej konstrukcji betonowej w kształcie spiętrzonych płyt, wynurzających się z powierzchni placu. Powierzchnia podstawy pokryta jest kostką granitową i fragmentami blachą stalową. Pomnik wykonano w zakładach Rafinerii Ropy Naftowej w Gdańsku.

Pomnik Obrońców Poczty Polskiej_2
Pomnik Obrońców Poczty Polskiej w trakcie czyszczenia.
Fot. Małgorzta Kolesińska/ GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP