Pomnik króla Jana III Sobieskiego przejdzie gruntowną renowację

Po uzyskaniu decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozpocznie się renowacja Pomnika króla Jana III Sobieskiego na Targu Drzewnym w Gdańsku. Wykonaliśmy potrzebne ekspertyzy i badania, które określiły stan techniczny pomnika – zarówno cokołu, jak i samej figury króla. Gotowy jest również plan renowacji monumentu.
Pomnik_Sobieski_2

 

Pomnik króla Jana III Sobieskiego liczy sobie 120 lat. Jego pierwotną lokalizacją był Lwów, zaś po II Wojnie Światowej, kiedy miasto znalazło się w granicach ZSRR obiekt został przeniesiony do Polski. Od 1950 roku stał przed pałacem w Wilanowie, a w 1965 roku trafił ostatecznie do Gdańska i stał się jednym z najbardziej charakterystycznych monumentów Grodu nad Motławą.

Konieczność wykonania kompleksowego remontu spowodowany jest złym stanem technicznym pomnika. Został on szczegółowo opisany w sporządzonej dokumentacji.

W ekspertyzie wykazano, iż elementem, który najbardziej wymaga prac renowacyjnych jest kamienny cokół z piaskowca. Występują na nim liczne zniszczenia o różnym stopniu zaawansowania. Dotyczą one łuszczenia się powierzchni kamienia, które prowadzą do jego dezintegracji. Spowodowane są one czynnikami atmosferycznymi, intensywnymi wysoleniami, a także uszkodzeniami mechanicznymi. W kilku miejscach widoczne są też ślady dewastacji pomnika, m.in. zacieki po farbie. Cokół monumentu nie oparł się również negatywnemu oddziaływaniu czynników biologicznych – na fragmentach powierzchni znajdują się mchy oraz porosty. Cokół pokryty jest ponadto zanieczyszczenia powierzchniowymi – kurzem oraz pyłem.

W lepszym stanie znajduje się figura króla, która została wykonana z brązu. Postać siedzącego na koniu monarchy nie posiada poważniejszych uszkodzeń. Figura pokryta jest za to licznymi zaciekami zanieczyszczeń i związków chemicznych – siarczków, chlorków i tlenków miedzi.

Oprócz oceny stanu technicznego pomnika przygotowano także wytyczne do przeprowadzenia prac konserwatorskich, które zahamują dalszy proces niszczenia monumentu, odtworzą brakujące elementy oraz zabezpieczą całość obiektu.

Pomnik_Sobieski_1
 

Działania konserwatorskie i restauratorskie obejmą m.in. oczyszczenie powierzchni pomnika z zanieczyszczeń, odsolenie części kamiennych cokołu, naprawę pęknięć i ubytków, a także dokonanie korekt i poprawek po nieprawidłowo wykonanych pracach renowacyjnych w przeszłości. Gruntownie oczyszczony zostanie również posąg króla, ponadto usunięta zostanie korozja. Dzięki tym zabiegom pomnik odzyska swoją autentyczną kolorystykę powierzchni brązu z oryginalną, charakterystyczną patyną.

Wykonawca prac na wykonanie renowacji będzie miał cztery miesiące. Ostateczny termin uzależniony będzie od warunków atmosferycznych. Postęp robót nadzorować będzie specjalna komisja ekspertów z udziałem przedstawiciela Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kolejnym etapem, który planujemy w przyszłym roku będzie naprawa kamiennych schodów na których stoi pomnik.

Ostatnie prace konserwatorskie przy postumencie oraz rzeźbie pomnika wykonane były w 1996 roku.

Pomnik_Sobieskiego_3

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP