Podsumowanie funkcjonowania parkingów nadmorskich w 2020 roku

Z końcem sierpnia Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zakończył pobieranie opłat na parkingach nadmorskich, zlokalizowanych w pobliżu kąpielisk w Brzeźnie i Jelitkowie. W miesiącach wakacyjnych skorzystało z nich w sumie blisko 32 tys. kierowców, o 1,5 tys. więcej niż w ubiegłym roku.
Parking nadmorski przy ul. Czarny Dwór
Parking nadmorski przy ul. Czarny Dwór
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

W 2020 roku, podobnie jak w poprzednim, w administracji Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni znajdowały się trzy parkingi nadmorskie, które funkcjonowały w lipcu oraz sierpniu. Zlokalizowane one były w Brzeźnie przy ul. Czarny Dwór, w Jelitkowie przy ul. Błękitnej oraz przy ul. Kaplicznej. Tak jak w 2019 roku opłata za postój na jednym z parkingów nadmorskich obsługiwanych przez GZDiZ wynosiła 10 zł za każdorazowy wjazd.

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie zniechęciła gdańszczan oraz turystów do korzystania z kąpielisk i pozostawiania aut na parkingach nadmorskich. W porównaniu z ubiegłym rokiem było ich o 1,5 tysiąca więcej. Zauważalnie więcej aut parkowało w Brzeźnie oraz Jelitkowie w sierpniu. Duży wpływ miała na to z pewnością lepsza pogoda, jaką mogliśmy cieszyć się nad morzem w drugiej połowie tegorocznych wakacji.

Dni z najwyższą frekwencją na parkingach nadmorskich przypadły na pierwsze weekendy lipca i sierpnia. W niedzielę 5 lipca było to w sumie 996 aut, a w niedzielę 2 sierpnia 1076 pojazdów. Z kolei największe „pustki” na parkingach odnotowano 16 lipca, kiedy zaparkowało na nich w sumie 107 samochodów oraz 31 sierpnia. Wówczas na postój zdecydowało się 90 kierowców.

PARKING

LICZBA POJAZDÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

RAZEM

ul. Czarny Dwór (340 miejsc)

7210

9240

16 450

ul. Kapliczna (60 miejsc)

2311

2450

4761

ul. Błękitna (220 miejsc)

4292

6200

10 492

RAZEM

13 813

17 890

31 703

 

LICZBA POJAZDÓW

LATA

2017

2018

2019

2020

36 585

36 952

30 198

31 703

 

Przychód, jaki uzyskano z funkcjonowania trzech parkingów nadmorskich wyniósł w 2020 roku 317 030 zł brutto (257 748 netto) i jest wyższy o 15 tys. zł od kwoty zebranej w ubiegłym roku. Połowa tych środków przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z codzienną obsługą, czyli wynagrodzeniem pracowników, zużyciem energii elektrycznej, sprzątaniem terenu parkingów i obsługą przenośnych toalet. Ponadto z przychodów finansowany był monitoring, serwis kas fiskalnych i konwój gotówki.

W dalszym ciągu najchętniej kierowcy za postój na parkingach nadmorskich płacili gotówką. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła jednak liczba osób, które decydowały się na płatność za pomocą karty. O ile w 2019 roku było to 13% ogólnej liczby płatności, to w 2020 roku ten odsetek wzrósł do 25%.

W trakcie wakacji funkcjonował w Gdańsku jeszcze jeden parking nadmorski – przy ul. Nowotnej na Stogach. Tak jak w ubiegłym roku jego operatorem była Fundacja Społecznie Bezpieczni, która zysk z parkingu przeznacza na swoją działalność jaką jest niesienie pomocy osobom społecznie wykluczonym, bezdomnym i niepełnosprawnym. W 2020 roku dochód parkingu na Stogach przyniósł Fundacji 100 tys. zł.  Za te pieniądze ma ona w planach wyremontowanie i wyposażenie kuchni dla osób potrzebujących, która ma powstać przy ul. Floriańskiej w Nowym Porcie.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP