Zmiana organizacji ruchu na ul. Wielkopolskiej

W związku z realizowaną przebudową ul. Wielkopolskiej w Gdańsku w czwartek 9 stycznia wprowadzone zostaną zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na tej ulicy. Zmiany potrwają ok. 4 tygodni, jednak w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych ten okres może ulec wydłużeniu.
wielkopolska
fot. gdansk.ukosne.pl

AKTUALIZACJA - 08.01.2020

Ze względu na prowadzone roboty zamknięty zostanie chodnik od wschodniej strony ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Darżlubskiej do ul. Hokejowej z zachowaniem dojścia i dojazdu do posesji nr 43, 45 i 47. Ruch pieszy będzie odbywał się chodnikiem od strony zachodniej.

Prace na ul. Wielkopolskiej będą miały również wpływ na ruch drogowy. Jezdnia ul. Wielkopolskiej zostanie zawężona obustronnie z możliwością przejazdu w obu kierunkach jednocześnie. Z uwagi na konieczność ustawienia maszyn budowlanych na jezdni, okresowo – w godz. 8:30 – 14:30 jezdnia będzie zawężona do jednego pasa ruchu na długości ok. 10 – 20 metrów.

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Wielkopolskiej związane są z kontynuacją prac przebudowy fragmentu tej ulicy rozpoczętych w grudniu 2019 roku. Polega ona na poszerzeniu jezdni oraz wybudowania dodatkowego pasa do skrętu w lewo na teren inwestycji mieszkaniowej. W ramach przebudowy wykonany zostanie również chodnik i ścieżka rowerowa po prawej stronie ul. Wielkopolskiej w relacji do skrzyżowania z ul. Ofiar Grudnia 70 i ul. Łuczniczej. Wykonane zostaną również nowe nasadzenia zieleni.

Roboty na ul. Wielkopolskiej realizowane są w ramach umowy drogowej z deweloperem ROBYG na podstawie art. 16. Ustawy o drogach publicznych.


29.11.2019

W poniedziałek 2 grudnia na ul. Wielkopolskiej rozpoczną się prace drogowe, związane z jej przebudową. Pierwszy etap robót odbywał się będzie głównie na poboczu i wiązał się będzie z miejscowym zawężeniem pasa jezdni ul. Wielkopolskiej.

Zakres prac na tym etapie zakłada przeprowadzenie niwelacji terenu, a także wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej oraz wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej po prawej stronie ul Wielkopolskiej w relacji do skrzyżowania ul. Ofiar Grudnia 70 i ul. Łuczniczej. Ze względu na prowadzone roboty drogowe jezdnia na wysokości powstającej inwestycji mieszkaniowej będzie miejscowo zawężona. Utrudnienia w ruchu potrwają przez ok. dwa miesiące, jednak termin ten może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych.

Kolejny etap przebudowy ul. Wielkopolskiej, który będzie realizowany w 2020 roku obejmuje poszerzenie jezdni i wybudowanie dodatkowego pasa do skrętu w lewo (w relacji do skrzyżowania z ul. Darżlubską). Wykonane zostaną również wyspy kanalizujące ruch oraz zjazd z drogi na teren osiedla mieszkaniowego. Przebudowa zakłada także wykonanie nowych nasadzeń zieleni.

Przebudowa ul. Wielkopolskiej realizowana jest w ramach umowy drogowej na podstawie art. 16. Ustawy o drogach publicznych.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT