Parkingi nadmorskie z nowym cennikiem

Od poniedziałku, 24 czerwca uruchomione zostaną ponownie parkingi nadmorskie w czterech lokalizacjach. Dla kierowców udostępnionych zostanie blisko 800 miejsc w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżek prowadzących na kąpieliska miejskie. W tym roku obowiązywać będzie cennik godzinowy, a całodzienny postój kosztować będzie 20 zł.
Parkingi nadmorskie funkcjonować będą przy kąpieliskach w Jelitkowie, Brzeźnie i na Stogach
Parkingi nadmorskie funkcjonować będą przy kąpieliskach w Jelitkowie, Brzeźnie i na Stogach
Karol Stańczak/GZDiZ

Parkingi nadmorskie niezmiennie funkcjonować będą w czterech lokalizacjach w pobliżu gdańskich kąpielisk i prowadzone będą przez Fundację Społecznie Bezpieczni. W Jelitkowie przy ul. Błękitnej i ul. Kaplicznej. W Brzeźnie parking zlokalizowany jest przy ul. Czarny Dwór, a na Stogach przy ul. Nowotnej. Będą one funkcjonować 7 dni w tygodniu w godz. 9.00 – 19.00.

W tym roku obowiązujący cennik postoju na parkingach nadmorskich będzie taki sam jak w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej także od poniedziałku, 24 czerwca w Jelitkowie i kształtować się będzie następująco:

  • Pierwsza godzina parkowania 3,90 zł
  • Druga godzina parkowania 4,60 zł
  • Trzecia godzina parkowania 5,50 zł
  • Każda następna godzina parkowania 3,90 zł
  • Cały dzień 20 zł
  • Postój do 15 minut Bezpłatnie

Z konieczności wniesienia opłaty za wjazd na parkingi nadmorskie zwolnione będą osoby niepełnosprawne, posiadające identyfikatora „N+” wydany przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni lub odpowiadający mu dokument wydany przez innego zarządcę drogi. Bezpłatny będzie również postój pojazdów elektrycznych i PHEV w rozumieniu Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W tym przypadku podstawą będzie niebieska naklejka na szybie pojazdu z symbolem EE, karta zerowej stawki opłat na pojazdy PHEV a także zielona tablica rejestracyjna lub wskazanie gniazdka do ładowania samochodu pracownikowi obsługi przy wjeździe na parking.

Całkowity zysk z tegorocznej działalności parkingów zostanie przekazany na zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla placówki dla osób potrzebujących w Gdańsku Przegalinie. Potrzebne są łóżka rehabilitacyjne, meble oraz niezbędne wyposażenie sal i pokoi.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP