Otwarte parki i zieleńce. Place zabaw i siłownie zewnętrzne nadal zamknięte

Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. złagodzona została część obostrzeń wprowadzonych w związku z panującą epidemią koronawirusa. Otwarte zostały lasy, parki oraz zieleńce. Wciąż nie można natomiast korzystać z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych.
Wejście do Parku Oliwskiego
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Obowiązujące od 20 kwietnia „Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” określa nowe zasady korzystania z miejskich parków oraz terenów zielonych i rekreacyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem otwarty został wstęp do parków oraz na zieleńce i skwery. Odwiedzając je należy jednak pamiętać o obowiązkach związanych z przebywaniem w przestrzeni publicznej – zakrywaniu ust i nosa oraz zachowywaniu odpowiedniego dystansu między osobami. Zniesienie zakazu wstępu do gdańskich parków oraz na zieleńce i skwery oznacza także możliwość korzystania z ciągów spacerowych znajdujących się w pasie nadmorskim wzdłuż ul. Jantarowej. Korzystać można również z miejsc postojowych zlokalizowanych na parkingach nadmorskich.

W poniedziałek 20 kwietnia znosimy również dotychczasowy zakaz wjazdu samochodów na teren dwóch gdańskich cmentarzy – Cmentarza Łostowickiego oraz Cmentarza Centralnego Srebrzysko.

W dalszym ciągu obowiązuje natomiast zakaz korzystania ze znajdujących się na świeżym powietrzu placów zabaw, a także z siłowni zewnętrznych.

Mimo złagodzenia obostrzeń apelujemy, jeśli to tylko możliwe, o pozostanie w domu i ograniczenie wyjść do niezbędnego minimum. Pamiętajmy również o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa oraz higieny oraz o wzajemnej wyrozumiałości i życzliwości.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP