Odwracamy kierunek ruchu na ul. Piramowicza

Poprawiamy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu al. Zwycięstwa i ul. Piramowicza we Wrzeszczu. Od 31 lipca na ul. Piramowicza obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu, polegająca na odwróceniu kierunku jazdy na całej długości ulicy. Tym samym znacznie zmniejszone zostanie ryzyko potrącenia w miejscu, które jest jednym z bardziej kolizyjnych punktów na mapie Gdańska.
Droga jednokierunkowa
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Odwrócenie kierunku ruchu na ul. Piramowicza to kolejny z etapów zmian w organizacji ruchu, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu i przestrzeni w poruszaniu się pieszych oraz rowerzystów na ulicach Gdańska. Do tej pory na skrzyżowaniu ul. Piramowicza z al. Zwycięstwa z powodu ograniczonej widoczności dochodziło tam do wymuszeń pierwszeństwa przejazdu czy wręcz potrąceń rowerzystów, poruszających się jednym z głównych ciągów rowerowych w naszym mieście, przez kierowców włączających się do ruchu w al. Zwycięstwa.

Nowa organizacja ruchu na ul. Piramowicza przyczyni się do poprawy obecnej sytuacji. Od 31 lipca samochody będą poruszać się w odwrotnym kierunku, czyli od al. Zwycięstwa w stronę al. Hallera. Natomiast dla rowerzystów przewidziano możliwość poruszania się ul. Piramowicza w obu kierunkach. Kierowcy wyjeżdżający z ul. Piramowicza będą mieli możliwość skrętu wyłącznie w prawo w al. Hallera. Jednocześnie w ciągu sąsiedniej ul. Uphagena ruch pojazdów będzie nadal odbywał się w dwóch kierunkach, co umożliwi mieszkańcom sprawną obsługę komunikacyjną.

Wprowadzone zmiany na ul. Piramowicza przyczynią się do uspokojenia ruchu drogowego w tym rejonie poprzez przywrócenie jej charakteru drogi lokalnej. Obecnie ul. Piramowicza w większości przypadków wykorzystywana jest jako skrót między al. Hallera a al. Zwycięstwa. Dzięki zaprojektowanym zmianom i ograniczeniu tranzytu wzrośnie także bezpieczeństwo ruchu w pobliżu szkoły.

W związku ze zmianą organizacji ruchu na ul. Piramowicza zostanie tam zamontowane nowe oznakowanie pionowe, m.in. wskazujące kierowcom wjazd do obszaru objętego ograniczeniem prędkości do 30 km/h oraz informujące o sposobie postoju pojazdów w ramach Strefy Płatnego Parkowania. Dodatkowo ul. Piramowicza wraz z odcinkiem ul. Uphagena zostanie objęta ograniczeniem tonażowym. Wymalowane zostanie również nowe oznakowanie poziome. Odtworzone zostaną znaki przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów przez ul. Piramowicza. W celu zwrócenia szczególnej uwagi kierowców na rowerzystów, którzy będą mieli możliwość poruszania się w kierunku przeciwnym do ogólnej organizacji ruchu, na łuku ul. Piramowicza przewidziano wymalowanie linii segregacyjnej oraz symbolu roweru ze strzałką. Dodatkowo poprzez powierzchnie wyłączone z ruchu przewiduje się zawężenie zarówno wlotu, jak i wylotu ul. Piramowicza. Równocześnie, aby pomóc kierowcom zorientować się w nowej sytuacji, na połączeniu ul. Piramowicza – al. Hallera zostanie ustawiona bariera drogowa na okres 14 dni, która fizycznie ograniczy możliwość przejazdu w niewłaściwym kierunku.

Odwrócenie kierunku ruchu na ul. Piramowicza to drugi z etapów wprowadzania zmian organizacji ruchu, poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Pierwsze zmiany pojawiły się w połowie czerwca na al. Grunwaldzkiej. Na odcinku między ulicami Kaprów oraz Derdowskiego, a także między ulicami Klonową a Dmowskiego zlikwidowane zostały miejsca postojowe na chodniku, dzięki czemu piesi oraz rowerzyści otrzymali więcej przestrzeni. Natomiast parkowanie pojazdów zostało przeniesione na zewnętrzny pas ruchu. Zmiany te mają charakter pilotażowy i obowiązują do końca wakacji. Jeśli wprowadzone rozwiązania nie wpłyną negatywnie na płynność ruchu, wówczas niewykluczone, że będą one obowiązywać na stałe.

Kolejnym etapem zmian jest wyznaczenie pasów rowerowych na wybranych ulicach Gdańska. Takie pasy powstały już na ul. Matemblewskiej na odcinku od ul. Potokowej do ul. Waldorffa. Z kolei do 7 sierpnia potrwają prace, związane z wytyczaniem pasów rowerowych na ul. Myśliwskiej na odcinku od centrum handlowego do skrzyżowania z ul. Andresa. W przypadku ulic Platynowej, 3 Maja, Dragana oraz Warszawskiej trwa kompletowanie dokumentacji technicznej, potrzebnej do wszczęcia procedury przetargowej i wyboru wykonawcy opracowanych projektów. Powstanie pasów rowerowych jest planowane również na al. Hallera. Tam trwają rozmowy z radą dzielnicy, dotyczące ostatecznego kształtu projektu.

piramowicza

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP