Odnawiamy poziome oznakowanie dróg

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przystąpił do odtwarzania oznakowania poziomego dróg. Prace związane z odmalowaniem znaków na jezdni rozpoczęły się od Podstawowego Układu Komunikacyjnego. Odmalujemy oznakowanie na ponad 300 ulicach Gdańska o powierzchni ok. 86 tys. m2. Prace związane z pozimowym porządkowaniem miasta toczyć się będą równolegle.
Odmalowane zostanie oznakowanie na ponad 300 ulicach Gdańska o powierzchni ok. 86 tys. m2
Odmalowane zostanie oznakowanie na ponad 300 ulicach Gdańska o powierzchni ok. 86 tys. m2
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

- Prace poprzedził przegląd układu drogowego. Po przeglądzie powstał wykaz, gdzie oznakowanie poziome wymaga odmalowania - mówi Anna Bobrowska, Z-ca Dyrektora GZDiZ ds. Infrastruktury i Remontów. – Prace prowadzone będą etapami. Pierwszy etap obejmuje podstawowy układ drogowy: przejścia dla pieszych, linie segregacyjne i krawędziowe, linie zatrzymania, strzałki kierunkowe oraz tzw. odgięcia toru jazdy, buspasy, przejścia dla pieszych w rejonie miejsc użyteczności publicznej, miejsca dla osób niepełnosprawnych czy strefy płatnego parkowania. W następnej kolejności rozpoczną się prace na drogach lokalnych o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, na których odświeżane jest oznakowanie m.in. w zakresie linii warunkowego zatrzymania, kontra pasów rowerowych – uzupełnia Anna Bobrowska.

W sierpniu odświeżone zostanie oznakowanie przejść dla pieszych w rejonie szkół i przedszkoli, aby było w pełni widoczne podczas rozpoczynającego się po okresie wakacyjnym nowego roku szkolnego.

Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu, roboty odbywać się będą głównie w porach wieczornych i nocnych w godz. od 20:00 do 6:00. Postęp prac uzależniony jest od warunków atmosferycznych, zarówno temperatury i wilgotności.

Od miesiąca trwają również inne prace porządkowe, które obejmują czyszczenie nawierzchni jezdni z piasku, darni, trawy, liści, błota i innych zanieczyszczeń. Sprzątane po zimie są chodniki, drogi rowerowe, miejsca parkingowe czy schody terenowe, podobnie jak parki, zieleńce i cmentarze komunalne. Ponadto przeprowadzamy wiosenne grabienie trawników. Umyte oraz odmalowane zostaną także ławki i kosze na śmieci.

Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu, roboty odbywać się będą głównie w porach wieczornych i nocnych
Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu, roboty odbywać się będą głównie w porach wieczornych i nocnych
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP