Nowy odcinek chodnika na ul. Hynka

W środę, 28 lutego rozpoczną się prace drogowe w ciągu ul. Hynka na gdańskiej Zaspie-Młyńcu. Gruntowy odcinek między wejściami na teren ogródków działkowych, naprzeciwko budynku przy ul. Pilotów 20, zastąpiony zostanie nowym chodnikiem. Prace potrwają planowo do 13 marca.
Nowy odcinek chodnika przy ul. Hynka
Nowy odcinek chodnika przy ul. Hynka
Obliview.brg.gda.pl

Nowy chodnik powstanie na ok. 60-metrowym odcinku od głównego wejścia na teren ogródków do bramy wjazdowej sektora D. Poprawi to komfort i bezpieczeństwo osób korzystających ze swoich działek ROD. Ciąg pieszy wykonany zostanie z płytek betonowych 30x30 cm obramowanych krawężnikiem.

Prace drogowe nie będą powodować utrudnień w ruchu, z wyjątkiem krótkotrwałych zawężeń ulicy na wysokości budowanego chodnika.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP