Nowy odcinek chodnika i drogi rowerowej na ul. Czarny Dwór

W poniedziałek, 4 grudnia rozpoczynają się prace związane z budową nowego odcinka chodnika i drogi rowerowej na ul. Czarny Dwór w dzielnicy Przymorze Wielkie. Powstaną one na ok. 150 metrowym fragmencie ulicy na wysokości budowanego osiedla mieszkaniowego. Zakończenie prac planowane jest na 30 kwietnia przyszłego roku.
Lokalizacja chodnika i drogi dla rowerów na ul. Czarny Dwór
Lokalizacja chodnika i drogi dla rowerów na ul. Czarny Dwór
Obliview.brg.gda.pl

Długi termin prac wynika z konieczności ich etapowania dla zachowania ciągłości ruchu pieszego i rowerowego. Ruch pieszych odbywać się będzie najpierw po istniejącym chodniku, który zostanie zawężony. W dalszej kolejności, po ukończeniu danego etapu, piesi będą mogli poruszać się po wybudowanej drodze dla rowerów, czasowo przekształconej w ciąg pieszo-rowerowy.

Roboty realizowane i finansowane są przez prywatnego inwestora zgodnie z umową drogową, tzw. „szesnastką”.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP