Nowe stojaki rowerowe i słupki wygradzające we Wrzeszczu

25 stojaków na rowery oraz 142 słupki wygradzające zamontowane zostaną do końca listopada na ulicach Wrzeszcza. Ich montaż to wspólne działania Rad Dzielnic Wrzeszcz Dolny oraz Wrzeszcz Górny z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.
Stojaki na rowery oraz słupki wygradzające zamontowane zostaną na ulicach Wrzeszcza do końca listopada
Stojaki na rowery oraz słupki wygradzające zamontowane zostaną na ulicach Wrzeszcza do końca listopada
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Powiększająca się sieć ścieżek rowerowych sprawia, że rower staje się wśród gdańszczan coraz popularniejszym środkiem transportu. Z myślą o nich do końca listopada na wniosek Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, zamontowanych zostanie 25 nowych stojaków na rowery. Stojaki ustawione zostaną na ul. Białej w rejonie rynku, na ul. Waryńskiego, Kościuszki 27, 47 i 113, Kochanowskiego 120, Mickiewicza 9 oraz na Placu Wybickiego.

Tak jak stojaki na rowery pomogą w dogodnym zaparkowaniu jednośladu, tak słupki wygradzające ukrócą zapędy niektórych kierowców do pozostawiania samochodów w miejscach do tego nieprzeznaczonych – chodnikach czy trawnikach. Przypominamy, że parkowanie pojazdu niezgodnie z przepisami to stwarzanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym i pozbawianie komfortu w poruszaniu się pieszych. Z kolei trawnik, w myśl hasła naszej akcji „Nie parkuję na zielonym”, to nie jest właściwe miejsce na parkowanie. W uzgodnieniu z Radami Dzielnic Wrzeszcz Dolny oraz Wrzeszcz Górny zamontujemy łącznie 142 słupki.

We Wrzeszczu Dolnym ustawionych zostanie 67 słupków blokujących. Pojawią się one na skrzyżowaniu ulic Lelewela i Grażyny, a także na ulicach: Białej, Waryńskiego, Mickiewicza (rejon ul. Próżnej, Mierosławskiego i Kubacza), Kościuszki 47 i 63a oraz na al. Hallera 54-56

We Wrzeszczu Górnym nowych słupków przybędzie łącznie 75. Ustawione zostaną one na al. Grunwaldzkiej (przy drodze rowerowej na wys. Galerii Bałtyckiej oraz wzdłuż przystanku autobusowego przy Manhattanie), na ul. Dmowskiego (w rejonie dworca PKP oraz na wysokości posesji nr 12), na ul. Jaśkowa Dolina (przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza oraz przy siedzibie GAiT), na ul. De Gaulle’a (wzdłuż zjazdu do posesji nr 8), na ul. Sobótki (przy skrzyżowaniu z ul. Kossaka) oraz na ul. Partyzantów 18 i 49.

Montaż stojaków na rowery oraz słupków wygradzających to wspólne działanie Rad Dzielnic Wrzeszcz Dolny oraz Wrzeszcz Górny z GZDiZ. Po konsultacjach z radami przygotowaliśmy projekty organizacji ruchu uwzględniające lokalizację poszczególnych słupków i stojaków. Ponadto obie rady sfinansowały ich montaż, którym zajmie się GZDiZ.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP