Nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy na ul. Obrońców Wybrzeża

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych oraz rowerzystów – to efekty, jakie przyniesie nowe przejście i przejazd na ul. Obrońców Wybrzeża na Przymorzu. Wyznaczone zostanie ono na wysokości klatki 2A falowca i będzie wyposażone w azyl. Prace przy jego wykonaniu potrwają planowo od 14 listopada do 8 grudnia. Nie spowodują one dużych utrudnień dla kierowców.
Na zdjęciu widoczny jest fragment ul. Obrońców Wybrzeża
Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy wyznaczone zostaną na ul. Obrońców Wybrzeża na Przymorzu
GZDiZ

Przejście wraz z przejazdem rowerowym powstaną w połowie drogi między przejściami na wysokości Galerii Przymorze oraz komisariatu Policji. O potrzebie jego wyznaczenia świadczą wnioski zgłaszane przez mieszkańców. Widoczne przedepty w pasie zieleni dowodzą, że piesi przekraczają jezdnię w miejscu niedozwolonym, co niesie ze sobą ryzyko potrącenia przez samochód.

Dzięki nowemu przejściu i przejazdowi rowerowemu niechronieni uczestnicy ruchu drogowego będą bezpieczniejsi. Dodatkowo wykonany z kostki azyl pozwoli na przekraczanie jezdni w dwóch etapach. Dla lepszego komfortu w miejscu przedeptu ułożony zostanie odcinek chodnika, który dowiązany zostanie do istniejącego ciągu pieszego.

Prace przy wykonaniu przejścia wymagać będą miejscowego zawężenia ul. Obrońców Wybrzeża przy zachowaniu ruchu w obu kierunkach.

W przypadku pogorszenia warunków pogodowych termin zakończenia prac może się przedłużyć.

Lokalizacja przejścia dla pieszych na ul. Obrońców Wybrzeża
Lokalizacja przejścia dla pieszych na ul. Obrońców Wybrzeża
Obliview.brg.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP