Nowe nawierzchnie przejazdów i przejść przez tory tramwajowe

Na 2022 rok zaplanowaliśmy rozpoczęcie remontów przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych przez torowiska oraz przejazdów drogowo torowych. Poprawi się standard i bezpieczeństwo na przejazdach i przejściach przez torowiska, a także komfort tak podróżujących komunikacją miejską jak i pieszych, rowerzystów i kierowców.
Nawierzchnia naprawiona zostanie na przejazdach torowych i przejściach przez torowiska w 19 lokalizacjach
Nawierzchnia naprawiona zostanie na przejazdach torowych i przejściach przez torowiska w 19 lokalizacjach
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Nowe nawierzchnie na przejazdach i przejściach – bitumiczne lub gumowe

Naprawa przejazdów i przejść przez torowiska polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni na nową – bitumiczną bądź z płyt gumowych. Rodzaj nawierzchni dostosowany będzie do charakteru danego przejazdu i przejścia.

Na przejazdach drogowo torowych zastosujemy nawierzchnię bitumiczną. Sprawdzi się ona w lokalizacjach, gdzie mamy do czynienia z dużym natężeniem ruchu pojazdów – jest trwalsza i łatwiejsza w bieżącym utrzymaniu, np. uzupełniania ewentualnych ubytków, frezowaniu nawierzchni i ułożeniu nowej warstwy.

Z kolei w miejscach, które nie są obciążone ruchem samochodowym, czyli na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych ułożone zostaną płyty gumowe.
Ze względu na swoje właściwości antypoślizgowe podniosą bezpieczeństwo pieszych przechodzących przez tory.

Niezależnie od zastosowanej nawierzchni przejazdy i przejścia przez torowisko będą po wykonanych naprawach bezpieczne dla ruchu i komfortowe w użytkowaniu, znikną powstałe w czasie długoletniej eksploatacji nierówności.

19 lokalizacji przeznaczonych do naprawy

- Wyboru miejsc, gdzie zostaną przeprowadzone naprawy, dokonano we współpracy ze spółką Gdańskie Autobusy i Tramwaje na podstawie inwentaryzacji przejść i przejazdów z października ubiegłego roku - wyjaśnia Anna Bobrowska, zastępca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ds. infrastruktury i remontów. - Kryterium, jakim kierowano się przy typowaniu konkretnych lokalizacji, był przede wszystkim ich stan techniczny. W przypadku przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych wzięto również pod uwagę natężenie ruchu pieszych i rowerzystów, a także miejsca zlokalizowane w sąsiedztwie ważniejszych obiektów użyteczności publicznej czy obiektów handlowych - dodaje Anna Bobrowska.

Naprawy nawierzchni w rejonie przejazdów drogowo-torowych oraz przejść dla pieszych przez torowiska przeprowadzone zostaną w 19 lokalizacjach Gdańska:

 1. przejazd drogowo-torowy Grunwaldzka – Żołnierzy Wyklętych - z wymianą nawierzchni na bitumiczną, 
 2. przejazd drogowo-torowy Grunwaldzka – Miszewskiego - z wymianą nawierzchni na bitumiczną, 
 3. przejazd drogowo-torowy Chłopska – Kołobrzeska (w stronę Oliwy) - z wymianą nawierzchni na bitumiczną, 
 4. przejazd drogowo-torowy Marynarki Polskiej – Swojska - z wymianą nawierzchni na bitumiczną, 
 5. przejazd drogowo-torowy Wały Piastowskie – Błędnik - z wymianą nawierzchni na bitumiczną,
 6. przejazd drogowo-torowy Wały Piastowskie – Łagiewniki - z wymianą nawierzchni na bitumiczną,
 7. przejazd drogowo-torowy Jana z Kolna – Nowomiejska - z wymianą nawierzchni na bitumiczną,
 8. przejście dla pieszych Kartuska – skrzyżowanie z Powstańców Warszawskich - z wymianą nawierzchni na płyty gumowe,
 9. przejście dla pieszych Nowe Ogrody – skrzyżowanie z  Pohulanką - z wymianą nawierzchni na płyty gumowe,
 10. przejście dla pieszych wspólne ze ścieżką rowerową Grunwaldzka – skrzyżowanie z Miszewskiego - z wymianą nawierzchni na bitumiczną,
 11. przejście dla pieszych wspólne ze ścieżką rowerową Grunwaldzka – Przystanek Miszewskiego - z wymianą nawierzchni na bitumiczną, 
 12. przejście dla pieszych Jana z Kolna – przystanek Plac Solidarności od strony Węzła Piastowski - z wymianą nawierzchni na płyty gumowe,
 13. przejście dla pieszych Jana z Kolna – przystanek Plac Solidarności od strony Pętli Kliniczna - z wymianą nawierzchni na płyty gumowe,
 14. przejście dla pieszych Jana z Kolna – skrzyżowanie z Nowomiejska - z wymianą nawierzchni na płyty gumowe,
 15. przejście dla pieszych wspólne ze ścieżką rowerową Wita Stwosza – Przystanek Uniwersytet - z wymianą nawierzchni na płyty gumowe,
 16. przejście dla pieszych Wita Stwosza – przystanek Tetmajera - z wymianą nawierzchni na płyty gumowe,
 17. przejście dla pieszych wspólne ze ścieżką rowerową Pętla Oliwa – skrzyżowanie z Opata J. Rybińskiego – wjazd na pętlę od strony Jelitkowa - z wymianą nawierzchni na płyty gumowe,
 18. przejście dla pieszych wspólne ze ścieżką rowerową Pętla Oliwa – skrzyżowanie z Opata J. Rybińskiego – wyjazd na pętlę w stronę Jelitkowa - z wymianą nawierzchni na płyty gumowe,
 19. przejście dla pieszych wspólne ze ścieżką rowerową – przystanek Galeria Bałtycka - z wymianą nawierzchni na płyty gumowe.

Rozpoczęcie prac jeszcze w 2022 roku

Jeszcze w marcu Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ogłosi postępowanie przetargowe na przygotowanie dokumentacji projektowej napraw dla każdej z 19 wymienionych lokalizacji. Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii oraz decyzji administracyjnych jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć realizację robót z terminem ich wykonania do końca II kwartału 2023 roku.

Niezależnie od zaplanowanych przez GZDiZ robót spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje wykonuje prace naprawcze oraz konserwację infrastruktury tramwajowej w ramach bieżącego utrzymania. Służby GAiT prowadzą codzienne przeglądy torowisk i sieci trakcyjnej. Naprawy realizowane są według bieżących potrzeb.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP