Nowa nawierzchnia i oświetlenie. Przebudowa ul. Jaworowej [AKTUALIZACJA - 19.12]

W poniedziałek 22 maja rozpocznie się przebudowa ul. Jaworowej na Jasieniu. W ramach umowy drogowej, tzw. „szesnastki”, ulica zyska nową nawierzchnię jezdni i oświetlenie. Wykonane zostaną także chodnik, sieć kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie. Prace potrwają planowo do końca września. Będą wymagały zmiany organizacji ruchu.
Na zdjęciu widoczny jest fragment ul. Jaworowej
Fragment ul. Jaworowej
GZDiZ

AKTUALIZACJA - 19 grudnia

Od piątku 22 grudnia kontynuowane będą prace przy przebudowie ul. Jaworowej na odcinku prowadzącym do nowego osiedla mieszkaniowego. W ich trakcie fragment ul. Jaworowej będzie zamknięty z możliwością wjazdu mieszkańców i pojazdów budowy. Piesi będą poruszać się nowo wybudowanym chodnikiem. Taka organizacja ruchu utrzymana będzie do końca maja 2024 roku.


Zakres prac

W ramach prac dotychczasowa nawierzchnia z płyt drogowych zostanie zastąpiona nawierzchnią bitumiczną. Ponadto wybudowany zostanie nowy odcinek ul. Jaworowej wraz z chodnikiem prowadzący do powstającego osiedla mieszkaniowego. Przy ulicy zainstalowane zostanie oświetlenie.

Zmiany w organizacji ruchu

Dla zminimalizowania utrudnień prace będą wykonywane etapami, w których z ruchu wyłączane będą poszczególne odcinki ul. Jaworowej. Zachowany zostanie dostęp pieszy do poszczególnych posesji. Objazd zamkniętych odcinków możliwy będzie z wykorzystaniem ulic Leszczynowej i Kartuskiej oraz łącznika ulic Kartuska-Jaworowa o nawierzchni gruntowej.

Przebudowa ul. Jaworowej jest realizowana i finansowana przez firmę Bravo Developer w ramach umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych.

Odcinek ul. Jaworowej objęty przebudową
Odcinek ul. Jaworowej objęty przebudową
obliview.brg.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP