Nowa nawierzchnia bitumiczna na fragmencie ul. Wojskiego

W poniedziałek 26 kwietnia rozpoczną się prace drogowe na ul. Wojskiego polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej jezdni. Zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ul. Wojskiego od ul. Rejenta do ul. Soplicy. Na czas prac wprowadzone zostaną objazdy. Roboty potrwają do końca kwietnia.
Na ul. Wojskiego ułożona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna
Na ul. Wojskiego ułożona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Remont fragmentu ul. Wojskiego na odcinku od ul. Rejenta do ul. Soplicy polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni bitumicznej na nową. W zakresie prac ujęto również regulację wysokościową urządzeń podziemnych. Zadanie finansowane jest ze środków  8. edycji Budżetu Obywatelskiego w ramach projektu „Bezpieczeństwo pieszych i kierowców – wymiana nawierzchni ul. Wojskiego na Wzgórzu Mickiewicza – etap II”. Koszt zadania to 198 028 zł.

Na czas zamknięcia fragmentu ul. Wojskiego objazdy prowadzone  będą ul. Jacka Soplicy i Pana Tadeusza. Objazdy do dalszej części ul. Wojskiego przebiegać będą ulicami Rejenta, Assesora i Horeszków.

W związku z pracami przystanek dla linii autobusowej 195 „Rejenta” 02 zostanie przeniesiony około 70 metrów przed skrzyżowanie ul. Wojskiego z ul. Rejenta, na wysokości posesji nr 24. Szczegóły dotyczące kursowania linii autobusowej 195 znajdują się na stronie internetowej www.ztm.gda.pl


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP