Nowa instalacja ogrzewania w budynku na cmentarzu „Srebrzysko”. Będzie bardziej ekologicznie

Jeszcze we wrześniu ruszą prace modernizacyjne w budynku znajdującym się na cmentarzu Centralnym „Srebrzysko” w Gdańsku. Ich zakres obejmuje wymianę znajdującego się tam pieca, który zostanie zastąpiony nowym kotłem gazowym. Takie rozwiązanie sprawi, że ogrzewanie budynku będzie bardziej ekologiczne. Koniec robót i uruchomienie nowego pieca zaplanowano na drugą połowę listopada tego roku.
Cmentarz-Srebrzysko-23
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

We wrześniu Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przystąpi do modernizacji centralnego ogrzewania budynku na cmentarzu „Srebrzysko”. Dotychczasowy piec wraz z instalacją zostanie zdemontowany. W jego miejsce zainstalowany zostanie dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 22 kW. Oprócz tego przeprowadzone zostaną roboty budowlane, które będą miały na celu dostosowane pomieszczenia kotłowni do wymagań kotła gazowego – posadzka, ściany i sufit zostaną wykonane z materiałów niepylących. Ostatnim etapem prac będzie wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej.

Zmiana sposobu ogrzewania z pieca na paliwo stałe na kocioł gazowy sprawi, że ogrzewanie budynku kaplicy będzie bardziej ekologiczne. Nowy sposób zasilania instalacji CO wyeliminuje dokuczające sąsiadującym posesjom zadymienie oraz emisję do atmosfery szkodliwych zanieczyszczeń i pyłów.

Koszt przeprowadzenia modernizacji instalacji ogrzewania na cmentarzu „Srebrzysko” wyniesie blisko 63 tys. zł. Dodatkowym kosztem jest umowa przyłączeniowa podpisana z Polską Spółką Gazownictwa na kwotę 5600 zł.

Budynek na cmentarzu „Srebrzysko” został wybudowany w 1940 roku. Znajdują się w nim sala pogrzebowa, służąca jako kaplica, a także pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenia obsługi cmentarza. Od początku istnienia nekropolii budynek ogrzewany jest piecem węglowym. Obecnie znajdujący się tam piec działa od 2011 roku.

Cmentarz „Srebrzysko” jest ostatnim z gdańskich cmentarzy komunalnych, na którym funkcjonuje jeszcze ogrzewanie węglowe. Na pozostałych nekropoliach, gdzie znajdują się budynki z pomieszczeniami administracyjnymi zainstalowane jest ogrzewanie elektryczne.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP