Nowy termin badań mostu wantowego

Ustalony został nowy termin badań diagnostycznych, jakie będą przeprowadzane na moście wantowym im. Jana Pawła II nad Martwą Wisłą w ciągu ul. Sucharskiego. Zostaną one wykonane w nocy z 22 na 23 października w godz. 1:00 – 4:00. W związku z badaniami wystąpią ograniczenia ruchu w przejeździe przez most. Polegać one będą na wyłączeniu jednego pasa ruchu w każdym kierunku. W godz. od 2:00 do 3:00 nastąpi całkowite wyłączenie mostu z ruchu.
Most Wantowy im. Jana Pawła II
fot. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

 

AKTUALIZACJA - 22.10

Ustalony został nowy termin badań diagnostycznych, jakie będą przeprowadzane na moście wantowym im. Jana Pawła II nad Martwą Wisłą w ciągu ul. Sucharskiego. Zostaną one wykonane w nocy z 22 na 23 października w godz. 1:00 – 4:00. W związku z badaniami wystąpią ograniczenia ruchu w przejeździe przez most. Polegać one będą na wyłączeniu jednego pasa ruchu w każdym kierunku. W godz. od 2:00 do 3:00 nastąpi całkowite wyłączenie mostu z ruchu.


AKTUALIZACJA - 16.10

Ze względu na utrzymujące się zamglenie w nocy z 15 na 16 października zaplanowane badania mostu wantowego musiały zostać odwołane. Zostaną one przeprowadzone w innym terminie po ustaleniach z wykonawcą oraz policją. O nowym terminie badań poinformujemy z wyprzedzeniem.


15.10

Z 15 na 16 października br. w godz. od 01:00 do 04:00 wykonywane będą badania diagnostyczne mostu wantowego im. Jana Pawła II nad rzeką Martwą Wisłą w ciągu ul. Sucharskiego. Ruch będzie ograniczony do jednego pasa w każdym kierunku. Przez godzinę od 2:00 do 3:00 ze względu na wymaganą dużą dokładność pomiarów obiekt zamknięty będzie całkowicie.

Badania polegać będą na precyzyjnych pomiarach geodezyjnych, które określą geometrię mostu. Pomiary są niezbędne, aby określić przemieszczenia poszczególnych elementów konstrukcji i oceny poprawności jego pracy.

Na czas prowadzenia pomiarów tj. w godz. od 01:00 do 04:00 prędkość na moście ograniczona zostanie do 50 km/h. Ruch ograniczony zostanie do jednej jezdni w każdym kierunku. - Przez godzinę od 02:00 do 03:00 obiekt zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Aby zminimalizować uciążliwości dla kierujących w tym czasie ruchem kierować będzie Policja, która co 15 minut umożliwi przejazd samochodów. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Pomiary geodezyjne przemieszczeń obiektu będą jednym z trzech zadań w ramach przeglądu Mostu Wantowego. Przed nami:

  • przegląd serwisowy, który obejmuje przegląd want (lin) do których podwieszony jest pomost.  W ramach przeglądu wykonane będą czynności konserwacyjne wszystkich elementów systemu podwieszenia (zakotwień). Przegląd przewiduje również wykonanie koniecznych napraw –  korektę rur osłonowych osłaniających wanty
  • przegląd serwisowy cięgien kotwiących pomost do podpór mostu, który obejmuje  przegląd zakotwień i łożysk posadowienia mostu.  W ramach przeglądu zostaną wykonane czynności konserwacyjne wszystkich elementów zakotwień oraz antykorozja osłon

Przegląd odbywa się w ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych. O kolejnych etapach przeglądu będziemy informować w zależności czy przewidywane będą w związku z nimi ograniczenia w ruchu kołowym.

Most im. Jana Pawła II otwarto 9 listopada 2001 r.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP