Nie każdy pieszy to kierowca. Ale każdy kierowca to pieszy. Gdańsk w Światowym Tygodniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ i WHO

Pieszo, rowerem albo komunikacją miejską zamiast samochodem. Bezpiecznie, wygodnie i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dostępnie dla wszystkich niezależnie od wieku, czy stanu zdrowia. To model nowoczesnego zrównoważonego transportu, który jest głównym hasłem tegorocznej edycji Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogłoszonego przez ONZ przy współudziale Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Gdańsk dołącza do tej inicjatywy, choć na kwestię bezpieczeństwa na drogach zwracamy uwagę przez cały rok.
Na grafice przedstawiono statystyki wypadków w latach 2009 - 2021 w związku z realizacją programu Wizja Zero
"Wizja Zero" na gdańskich drogach
Urząd Miejski w Gdańsku

Dla obu światowych organizacji kwestia zmniejszenia liczby ofiar, jak i samej liczby wypadków drogowych, to jeden z kluczowych celów, jakimi powinny kierować się władze państwowe i samorządowe, kształtując politykę transportową. Jak to osiągnąć? Przewartościowanie podejścia do mobilności, Ulice dla życia i Bezpieczeństwo na drodze, ujęte w trzy kluczowe hasła #RethinkMobility, #StreetsforLife i #RoadSafety to główne środki to realizacji tego ambitnego celu. Są one podstawą tegorocznej, siódmej już edycji Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którą w dniach 15 – 23 maja obchodzimy również w Gdańsku.

Coraz bliżej „Wizji Zero”

Nie jak najszybciej, ale jak najbezpieczniej. Tej dewizy trzymamy się w Gdańsku, wdrażając szereg rozwiązań, mających w niedalekiej perspektywie ziścić „Wizję Zero”. To nasz plan, by na drogach w naszym mieście w wyniku wypadku nie ginęła ani jedna osoba. Mamy w tej kwestii czym się pochwalić, bo dzięki naszym działaniom statystyki ostatniego dziesięciolecia wskazują na znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu w Gdańsku. Według policyjnych danych w latach 2009 – 2021 w Gdańsku liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych zmalała aż o 72%. Oznacza to, że ocalone zostało życie ponad 200 osób! Także inne liczby świadczą o stopniowym przybliżaniu się do „Wizji Zero”. 40-procentowy spadek liczby osób rannych, 59% mniej wypadków z udziałem pieszych i 36% mniej wypadków to realne efekty gdańskiej polityki bezpieczeństwa na drogach.

Jak tego dokonujemy? Działamy na kilku płaszczyznach. Projektując i budując infrastrukturę drogową w Gdańsku, dbamy o to, by sprzyjała ona bezpiecznym zachowaniom na drodze. Tam gdzie jest to możliwe uspokajamy ruch samochodowy, wprowadzając strefy Tempo 30, budując wyniesione skrzyżowania, zawężając jezdnie czy zmniejszając limity prędkości na głównych arteriach komunikacyjnych. Stosowanie tych wytycznych wskazujemy również inwestorom prywatnym, przebudowującym infrastrukturę w ramach umów drogowych zawartych zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych, tzw. „szesnastek”.

Odwracamy piramidę komunikacyjną

Tegoroczna edycja Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zwraca również uwagę na konieczność odwrócenia komunikacyjnej piramidy. Już nie kierowca samochodu, ale pieszy, rowerzysta i pasażer komunikacji miejskiej powinny znaleźć się u jej podstaw. Dlatego też rozwiązania komunikacyjne powinny uwzględniać przede wszystkim ich potrzeby. W końcu nie każdy pieszy jest kierowcą, ale każdy kierowca jest również pieszym. Stąd dostosowujemy i wzbogacamy rozwiązania, które stanowić będą skuteczną alternatywę dla aut. Budujemy nowe linie tramwajowe, jak np. Nowa Warszawska, a w planach jest wyznaczenie kolejnych tras. Tworzymy naziemne przejścia dla pieszych, by ułatwić przejście na drugą stronę ulicy bez konieczności pokonywania schodów do tunelu podziemnego czy na kładkę nad jezdnią. Rozbudowujemy sieć dróg rowerowych i zachęcamy do korzystania z dwóch zamiast czterech kółek w drodze do szkoły czy pracy. Temu służą cykliczne akcje, jak „Rowerowy Maj”, czy „Kręć kilometry dla Gdańska”.

Bezpieczeństwo nie tylko od święta

Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to czas, w którym wskazujemy na to, jak istotna jest kwestia zmniejszania zagrożeń na drogach. I że ważna jest ona nie tylko w tych dniach, ale codziennie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy pieszymi, kierowcami, rowerzystami czy pasażerami komunikacji miejskiej o nasze i innych bezpieczeństwo na drodze powinniśmy dbać zawsze i w takim samym stopniu. Nawet najwymyślniejsza technika zainstalowana w samochodzie, czy najbardziej przyjazne rozwiązania infrastrukturalne nie zastąpią naszej rozwagi, rozsądku i odpowiedzialności. Bądźmy bezpieczni, nie tylko od święta!


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP