Naprawimy nawierzchnię z kostki kamiennej na fragmencie ul. Wajdeloty

Nawierzchnia z kostki kamiennej na ul. Wajdeloty we Wrzeszczu na odcinku od ronda im. Güntera Grassa do ul. Waryńskiego zostanie naprawiona. Prace drogowe rozpoczną się 22 lipca i potrwają 3 miesiące. Naprawa, która usunie przedwcześnie powstałe w trakcie eksploatacji usterki, realizowana będzie w ramach procedury wykonawstwa zastępczego.
Naprawa nawierzchni przeprowadzona zostanie na ul. Wajdeloty na odcinku od ul. Waryńskiego do Ronda im. Güntera Grassa
Naprawa nawierzchni przeprowadzona zostanie na ul. Wajdeloty na odcinku od ul. Waryńskiego do Ronda im. Güntera Grassa
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Zakres prac

W ramach remontu wymieniona zostanie kostka kamienna wraz z podbudową na ul. Wajdeloty na odcinku od ronda im. Güntera Grassa do skrzyżowania z ul. Waryńskiego.

W celu zachowania dojazdu do posesji dla mieszkańców prace podzielone zostały na trzy etapy:

  • I etap – od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do wjazdu do posesji nr 29 – 22.07- 20.08,
  • II etap – środkowy fragment ulicy od wjazdu do posesji nr 29 do wjazdu do posesji 2 i 28 – 23.08-24.09,
  • III etap – od wjazdu do posesji nr 2 i 28 do ronda im. Güntera Grassa – 29.09-22.10.

Organizacja ruchu i objazdy

W każdym z etapów remontowany fragment ul. Wajdeloty zostanie całkowicie wyłączony z ruchu pojazdów. Objazd zamkniętego odcinka będzie możliwy ulicami: Waryńskiego, Wyspiańskiego, al. Legionów, Wybickiego, Lelewela i Aldony. Dojście dla pieszych w każdym z etapów będzie zapewnione.

Konieczny ponowny remont

Przebudowa ul. Wajdeloty zrealizowana została w ramach zadania „rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza” i zakończyła się w 2014 r. 

W okresie trwania gwarancji pojawiły się uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, które podczas przeglądów gwarancyjnych były zgłaszane Wykonawcy robót. Usterki branży drogowej nie zostały przez Wykonawcę usunięte w wyznaczonym na 30.06.2020r. terminie.

W związku z niewywiązaniem się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji należytego wykonania umowy, GZDiZ pozyskał środki z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zlecił ekspertyzę techniczną, która wykazała przyczynę usterek i technologię napraw.

Po pozyskaniu całej kwoty z gwarancji ubezpieczeniowej rozpoczęliśmy procedurę zmierzającą do wykonania prac naprawczych w ramach wykonawstwa zastępczego. Po przeprowadzeniu przez GZDiZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony Wykonawca na naprawę nawierzchni ul. Wajdeloty.

Odcinek ul. Wajdeloty, gdzie przeprowadzony będzie remont nawierzchni
Odcinek ul. Wajdeloty, gdzie przeprowadzony będzie remont nawierzchni
google maps

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP