Naprawa nawierzchni na ul. Wajdeloty

We wtorek 26 lipca rozpocznie się naprawa nawierzchni na ul. Wajdeloty na odcinku od ronda im. Güntera Grassa do ul. Grażyny. Przeprowadzenie prac drogowych będzie wymagało zamknięcia fragmentu ul. Wajdeloty dla ruchu pojazdów. Planowo roboty zakończą się w pierwszej połowie października.
Odcinek ul. Wajdeloty, gdzie będą przeprowadzane miejscowe naprawy nawierzchni
Odcinek ul. Wajdeloty, gdzie będą przeprowadzane miejscowe naprawy nawierzchni
google maps

Zakres robót zakłada miejscową wymianę uszkodzonej nawierzchni z kostki kamiennej. W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu roboty realizowane będą etapami. W pierwszym (od 26.07 do 26.08) zamknięta zostanie część ronda im. Güntera Grassa od strony ul. Aldony. W drugim etapie (od 22.08 do 16.09) wyłączony z ruchu będzie odcinek między rondem a ul. Wallenroda. Ostatni etap prac (od 12.09 do 7.10)  przewiduje zamknięcie ul. Wajdeloty na odcinku od ul. Wallenroda do ul. Grażyny. Objazd zamkniętych odcinków odbywać się będzie z wykorzystaniem ul. Lelewela.

Naprawa nawierzchni ul. Wajdeloty to kontynuacja działań przeprowadzonych w 2021 roku. Wówczas naprawiony został odcinek od ronda im. Güntera Grassa do ul. Waryńskiego.

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP