Naprawa nawierzchni na estakadzie w ciągu ul. Rakoczego

7 i 8 listopada na estakadzie znajdującej się w ciągu ul. Rakoczego prowadzić będziemy prace naprawcze nawierzchni jezdni. Usunięte zostaną miejscowe pęknięcia i ubytki. Roboty będą wymagały zawężenia fragmentu ulicy.
Roboty drogowe
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Prace naprawcze prowadzone będą na estakadzie na ul. Rakoczego w rejonie skrzyżowania z ul. Piekarniczą na jezdni w kierunku ul. Kartuskiej na odcinku ok. 20 metrów. Roboty wykonywane będą na prawym pasie ulicy, w związku z czym ruch drogowy zostanie zawężony do dwóch pasów ruchu – środkowego oraz lewego.

Po zakończeniu prac na prawym pasie ul. Rakoczego planowane jest ich kontynuowanie na środkowym pasie. Termin tych robót będzie uzależniony od warunków atmosferycznych.

Roboty na estakadzie w ciągu ul. Rakoczego

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP