Na ul. Letnickiej powstaje tymczasowy chodnik

Na ul. Letnickiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do istniejącego chodnika przy ul. Letnickiej 2 powstanie tymczasowy chodnik. Poprawi on bezpieczeństwo pieszych na ulicy o wzrastającym natężeniu ruchu pojazdów, m.in. obsługujących pobliskie place budowy. Budowa ok. 500-metrowego chodnika potrwa do 2 czerwca i będzie realizowana na podstawie umowy na ochronę drogi.
Na ul. Letnickiej wybudowany zostanie tymczasowy chodnik
Na ul. Letnickiej wybudowany zostanie tymczasowy chodnik
fot. GZDiZ

Rejon ulicy Letnickiej to teren intensywnych prac związanych z powstającymi przy niej osiedlami mieszkaniowymi. Coraz większa liczba mieszkańców, wprowadzających się do nowych budynków, a co za tym idzie większa również liczba samochodów, w połączeniu z poruszającymi się tamtędy pojazdami budowlanymi zwiększają natężenie ruchu na ulicy.

Obecnie ulica Letnicka jest wąską drogą o nawierzchni z płyt. Docelowo zostanie ona przebudowana – zyska m.in. nową nawierzchnię jezdni oraz ciągi piesze. Przebudowa zaplanowana jest na lata 2023-2026 i będzie realizowana w ramach umów drogowych, tzw. „szesnastek” podpisanych z inwestorami sąsiednich osiedli mieszkaniowych. Wyjaśniamy, że „szesnastka” to umowa zawarta na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych między GZDiZ a inwestorem prywatnym. Obliguje ona inwestora np. osiedla mieszkaniowego, centrum handlowego, salonu samochodowego  czy innych obiektów do przystosowania do powstającej inwestycji sąsiadującego układu drogowego. Na przykład wybudowania odcinka drogi, chodnika, przebudowy skrzyżowania, wykonania oświetlenia itp. Tylko w ubiegłym roku podpisaliśmy 95 takich umów.

By zwiększyć bezpieczeństwo pieszych poruszających się ulicą Letnicką do jej czasu docelowej przebudowy ułożony zostanie tam tymczasowy chodnik. Powstanie on na odcinku od ul. Wyzwolenia do budynku nr 2 przy ul. Letnickiej. Zostanie dołączony do już istniejącego chodnika, wykonanego podczas jednego z etapów przebudowy w 2019 roku. Prace budowlane potrwają do 2 czerwca i będą wiązały się z niewielkimi utrudnieniami w ruchu pojazdów - miejscowymi zawężeniami jezdni ul. Letnickiej.

Tymczasowy chodnik wybudowany będzie w ramach umów na ochronę drogi zawartych z 4 deweloperami tj. z Develia, Robyg, JWC, ATAL. Umowa na ochronę drogi zobowiązuje inwestora, który wykorzystuje ją do obsługi komunikacyjnej placu budowy, do utrzymania jej w należytym stanie technicznym i sanitarnym. Inwestor ma w obowiązku regularne oczyszczanie nawierzchni, a także odtworzenie nawierzchni i chodnika uszkodzonych przez pojazdy budowy. Rocznie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni podpisuje z inwestorami kilkadziesiąt umów na ochronę drogi. 

Tymczasowy chodnik na ul. Letnickiej powstanie w ramach umów na ochronę drogi
Tymczasowy chodnik na ul. Letnickiej powstanie w ramach umów na ochronę drogi
fot. GZDiZ
Odcinek ul. Letnickiej, gdzie powstanie tymczasowy chodnik
Odcinek ul. Letnickiej, gdzie powstanie tymczasowy chodnik
google maps

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP