Na fragmencie ul. Smoluchowskiego wraca ruch dwukierunkowy

Na 500-metrowym odcinku ul. Smoluchowskiego pomiędzy tzw. ul. Nową Medyków a ul. Jarową przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy. W celu zapewnienia swobodnego przejazdu samochodów w obu kierunkach uporządkowana zostanie kwestia aut parkujących po obu stronach ul. Smoluchowskiego – ustawione zostanie nowe oznakowanie pionowe oraz słupki blokujące. Ruch dwukierunkowy na wspomnianym odcinku wprowadzony zostanie w poniedziałek 27 kwietnia.
Fragment ul. Smoluchowskiego, gdzie obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy
Fragment ul. Smoluchowskiego, gdzie obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy

Od marca 2017 roku na fragmencie ul. Smoluchowskiego obowiązywał ruch jednokierunkowy w relacji od tzw. ul. Nowej Medyków do skrzyżowania z ul. Jarową. Takie rozwiązanie organizacji ruchu miało związek z wytyczeniem na ul. Smoluchowskiego trasy autobusów komunikacji miejskiej – na ulicy o szerokości ok. 6 metrów, z licznie parkującymi po obu stronach jezdni pojazdami mijanie się autobusów z samochodami nadjeżdżającymi z naprzeciwka sprawiało sporo trudności. Dodatkowym problemem były pojazdy zaparkowane w sposób nieprawidłowy, a także kierowcy, decydujący się na jazdę pod prąd.

Rozwiązaniem, które pomoże w uporządkowaniu sytuacji na ul. Smoluchowskiego będzie przywrócenie w tym miejscu, czyli między tzw. ul. Nową Medyków a ul. Jarową, ruchu dwukierunkowego z jednoczesnym wyraźnym określeniem miejsc oraz sposobu parkowania pojazdów. Na wspomnianym odcinku ul. Smoluchowskiego obowiązywać będą dwa sposoby parkowania pojazdów – prostopadle oraz równolegle do jezdni. Sposób zaparkowania samochodu na konkretnym fragmencie ulicy będzie przedstawiony na oznakowaniu. Pomiędzy zatokami postojowymi parkowanie będzie zabronione i ustawione tam zostaną słupki blokujące na odcinku o łącznej długości ok. 280 metrów. Ponadto wyznaczone zostaną dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (w pobliżu skrzyżowania z ul. Jarową) za pomocą oznakowania pionowego i poziomego. W ramach wprowadzonej organizacji ruchu skrzyżowanie ul. Smoluchowskiego z tzw. ul. Nową Medyków pozostanie skrzyżowaniem równorzędnym.

Dzięki zaprojektowanym przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zmianom poprawiona zostanie ogólna obsługa transportowa dla mieszkańców Suchanina oraz Aniołków. Zmiany mają również pozytywnie wpłynąć na przebiegającą tamtędy komunikację miejską, poprzez m.in. skrócenie czasu przejazdu autobusów.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP