Moda na śluby cywilne w plenerze

Altany w Parku Oliwskim, Parku Oruńskim oraz Brzeźnieńskim to miejsca chętnie wybierane przez młode pary na ślubu cywilne. Zainteresowanie organizacją ceremonii zaślubin w plenerze w Gdańsku z roku na rok wzrasta.
Altana w Parku Oliwskim
Altana w Parku Oliwskim
Fot. Hura Studio

Po zmianach w prawie z 2015 roku udzielenie ślubu cywilnego poza urzędem jest możliwe, jeśli para młoda wyrazi takie życzenie i złoży odpowiedni wniosek we właściwym dla danej lokalizacji Urzędzie Stanu Cywilnego. O ile standardowa opłata w Urzędzie Stanu Cywilnego za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi obecnie 84 zł, o tyle przeprowadzenie ceremonii zaślubin poza murami urzędu to koszt około 1000 zł.

Ceremonia zaślubin w Parku Oliwskim
Ceremonia zaślubin w Parku Oliwskim
Fot. Hura Studio

W 2019 roku (do czerwca) wpłynęło 8 rezerwacji, to więcej niż przez cały ubiegły rok. Aby otrzymać zgodę na przeprowadzenie ceremonii zaślubin w plenerze, należy zgłosić się do GZDiZ za pośrednictwem poczty lub e-mail: info@gzdiz.gda.pl. We wniosku należy podać: imię i nazwisko, adres wnioskodawcy, planowaną lokalizację oraz datę i godzinę ceremonii - doliczając 1 godzinę przed i po uroczystości na przygotowanie i sprzątnięcie udostępnianego terenu. Młode Pary wraz ze zgodą, która wydawana jest przez GZDiZ nieodpłatnie, otrzymują warunki realizacji. Należą do nich między innymi: instalowanie dekoracji bez użycia gwoździ, lub innych elementów mogących uszkodzić parkową architekturę (np. altany, ławki itp.), zabezpieczenie ławek oraz siedzisk we własnym zakresie, posprzątanie udostępnionego terenu. Zakazuje się: wjazdu samochodem, motocyklem czy bryczką na teren parków zabytkowych, używania konfetti i innych drobnych elementów oraz spożywania alkoholu. Należy dodać, że na terenie parku organizator odpowiada za bezpieczeństwo osób trzecich.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP