Mobilna kontrola coraz bliżej. Ruszają testy działania systemu

Rozpoczęliśmy kilkunastodniowe testy systemu kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania z wykorzystaniem pojazdu skanującego. Po pozytywnej weryfikacji działania systemu mobilna kontrola zostanie uruchomiona.
Przez najbliższych kilkanaście dni trwać będą testy systemu mobilnej kontroli wniesienia opłat za postój w SPP i ŚSPP
Przez najbliższych kilkanaście dni trwać będą testy systemu mobilnej kontroli wniesienia opłat za postój w SPP i ŚSPP
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Czym jest mobilna kontrola?

Mobilna kontrola wniesienia opłat w SPP i ŚSPP to wspólne działanie dwóch systemów. Pierwszy to skaner i aparat, umieszczone na pojeździe poruszającym się po ulicach Gdańska. Pojazd dokonujący objazdu miejsc postojowych odczytuje numery rejestracyjne zaparkowanych samochodów i wykonuje ich zdjęcia. Dane zebrane w ten sposób trafiają automatycznie do drugiego systemu, weryfikującego czy zaparkowany w konkretnym miejscu i konkretnej porze samochód ma wniesioną opłatę za postój, aktualny abonament czy kartę opłaty zryczałtowanej.

Skanowanie numerów rejestracyjnych i wykonanie zdjęć samochodów będzie przeprowadzane dwukrotnie. Dlaczego? Po to, by wyeliminować sytuacje, kiedy ewentualna opłata dodatkowa za nieopłacony postój zostanie wystawiona kierowcy, który dopiero zaparkował i np. jest w drodze do parkometru lub płaci za pomocą aplikacji mobilnej. Drugi przejazd będzie stanowił potwierdzenie, że pojazd faktycznie był unieruchomiony i zaparkowany w SPP/ŚSPP.

Samochody, które nie będą miały wniesionej opłaty zostaną wskazane przez system komputerowy jako pojazdy, którym wystawić należy wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Poprawność takich wskazań będzie weryfikowana. Następnie po ustaleniu właściciela pojazdu wysłane zostanie do niego wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Dlatego też brak za wycieraczką zawiadomienia nie oznacza, że pojazd nie został skontrolowany, a kierowca, który zaparkował „na gapę” nie otrzyma wezwania.

Korzyści z mobilnej kontroli

Mobilna kontrola usprawni proces weryfikacji, czy pojazdy parkujące w SPP i ŚSPP posiadają wniesioną opłatę. W krótszym czasie pojazd prowadzący kontrolę będzie w stanie zeskanować i sprawdzić większą liczbę parkujących aut. Szacujemy, że mobilnie skontroluje nawet 4000 samochodów dziennie. Dla porównania jeden pieszy kontroler jest w stanie w tym samym czasie sprawdzić ok. 350 pojazdów.

Większa częstotliwość kontroli przełoży się na większą rotację pojazdów na płatnych miejscach. Kierowcom, którzy do tej pory liczyli na to, że uda im się uniknąć kontroli i parkowali w SPP i ŚSPP swój samochód na dłuższy czas bez płacenia za postój, taka praktyka już się nie opłaci. Nie chcąc płacić za postój i nie chcąc jednocześnie narazić się na opłatę dodatkową, zwolnią zajmowane miejsce.

Wprowadzenie mobilnej kontroli nie oznacza przy tym, że rezygnujemy z tradycyjnej kontroli pieszej. Kontrolerzy dalej codziennie obecni będą na ulicach Gdańska, przede wszystkim w tych miejscach, gdzie wykorzystanie pojazdu skanującego będzie utrudnione, np. ze względu na duże natężenie ruchu. Co ważne, system kontroli wyklucza dublowanie opłat dodatkowych za postój w tym samym miejscu – przy wystawionej opłacie za pomocą pojazdu nie będzie możliwości wystawienia opłaty przez pieszego kontrolera i odwrotnie.

Czas na testy

Najbliższych kilkanaście dni poświęcimy na testy funkcjonowania systemu mobilnej kontroli. Oprócz sprawdzania jego działania, czas prób pozwoli nam również na wytyczenie dogodnych tras w każdym z sektorów w zależności np. od pory dnia. Okres testowy posłuży także szkoleniu kierowców obsługujących pojazd skanujący.

Uwaga! Testy pojazdu skanującego nie będą skutkowały wystawianiem zawiadomień o opłacie dodatkowej za brak opłaty za postój w SPP i ŚSPP. Do czasu uruchomienia mobilnej kontroli zawiadomienia będą wystawiane wyłącznie przez pieszych kontrolerów.

Po zakończeniu testów mobilna kontrola w SPP i ŚSPP zostanie uruchomiona. Będzie funkcjonować 12 miesięcy. Na taki okres zawarta została umowa dzierżawy systemu, dostarczonego przez wykonawcę. Zdecydowaliśmy się na dzierżawę, a nie na zakup systemu, by biorąc pod uwagę rozwój technologiczny, móc w przyszłości mieć możliwość wdrożenia ewentualnego nowocześniejszego rozwiązania.  

System mobilnej kontroli to m.in. skaner umieszczony na dachu pojazdu, skanujący numery rejestracyjne i wykonujący zdjęcia zaparkowanych pojazdów
System mobilnej kontroli to m.in. skaner umieszczony na dachu pojazdu, skanujący numery rejestracyjne i wykonujący zdjęcia zaparkowanych pojazdów
fot. Karol Stańczak/GZDiZ
Do obsługi systemu skanującego wykorzystywany jest panel sterujący zamontowany wewnątrz pojazdu
Do obsługi systemu skanującego wykorzystywany jest panel sterujący zamontowany wewnątrz pojazdu
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP