Minirondo na skrzyżowaniu ulic Jasieńskiej i Zwierzynieckiej [AKTUALIZACJA - 31.08]

Skrzyżowanie ulic Jasieńskiej i Zwierzynieckiej na Jasieniu zostanie przebudowane formie minironda. Ułatwi ono kierowcom dojazd oraz wyjazd z powstającego osiedla mieszkaniowego. Prace drogowe rozpoczną się w poniedziałek 5 czerwca i będą wiązać się z niewielkimi utrudnieniami w ruchu. Realizacja i finansowanie prac leżą po stronie prywatnego inwestora w ramach zawartej z GZDiZ umowy drogowej.
Na zdjęciu widoczne jest skrzyżowanie ulic Zwierzynieckiej i Jasieńskiej
Skrzyżowanie ulic Zwierzynieckiej i Jasieńskiej
GZDiZ

AKTUALIZACJA - 31 sierpnia

Termin prowadzenia prac na skrzyżowaniu ulic Jasieńskiej i Zwierzynieckiej przedłużona został do 18 września.


Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka ul. Zwierzynieckiej od skrzyżowania z ul. Jasieńską w kierunku posesji przy ul. Łowców. Ponadto samo skrzyżowanie zyska formę minironda. Dodatkowo dobudowane zostaną odcinki chodnika oraz wyznaczone zostanie przejście dla pieszych jako przejście sugerowane.

W trakcie prac przebudowywany odcinek ul. Zwierzynieckiej będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Dojazd do posesji przy ul. Łowców możliwy będzie tymczasową drogą prowadzącą na plac budowy osiedla. Po wykonaniu prac na ul. Zwierzynieckiej zawężony zostanie środek skrzyżowania z ul. Jasieńską w celu wybudowania minironda. Roboty planowo zakończone zostaną 31 sierpnia.

Przebudowa skrzyżowania ulic Jasieńskiej i Zwierzynieckiej realizowana będzie przez firmę Inwesting zgodnie z umową drogową zawartą zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP