Miniona doba była wyjątkowo pracowita dla pracowników GZDiZ i naszych wykonawców. Podsumowujemy podjęte działania.

Pełna gotowość służb drogowych obowiązuje już od 2.00 w nocy w środę. Łącznie na gdańskie drogi wyjechało blisko 100 pojazdów o różnym przeznaczeniu. W ciągu dnia na bieżąco zabezpieczaliśmy wygrodzeniami ulice wzdłuż Motławy i Potoku Oliwskiego. Monitorowaliśmy drzewostan na Cmentarzach komunalnych, w pasach drogowych, parkach i zieleńcach.
wiatrołom
GZDiZ

Prognozowane opady śniegu i ostrzeżenie przed silnym wiatrem spowodowały najwyższą gotowość służb drogowych. Na gdańskie ulice wyjechało blisko 100 jednostek: pługoposypywarek, pługów i ciągników. Akcja na drogach Podstawowego Układu Komunikacyjnego (28 tras, 584 km) prowadzona była od wczoraj od 2 w nocy i w ciągu dnia. Działania zintensyfikowano od godz. 20.00. W nocy na głównych trasach i tych prowadzących komunikację autobusową pracowało 46 jednostek. W tej chwili nadal pracują 32 pojazdy.

Na drogach o znaczeniu lokalnym wykonawcy rozpoczęli akcję po godz. 20.00 i z przerwami pracują do chwili obecnej. Ilość sprzętu, która została zadysponowana na Drogi Układu Uzupełniającego (357 km) to 48 jednostek.

Ponadto utrzymaniem zimowym objęte zostały obiekty infrastruktury: przystanki, schody, kładki, tunele, chodniki oraz główne trasy rowerowe. Szacowane koszty akcji to ok. 320-350 tysięcy zł.

Działania służb GZDiZ poza utrzymaniem zimowym obejmowały wczoraj także:

  • Wygrodzenie zejść na dolny taras w ciągu ul. Długie Pobrzeże, na odcinku od Zielonej Bramy do Hotelu Hilton.
  • Zabezpieczenie placu w rejonie Hotelu Hilton i ul. Wartkiej przed wejściem pieszych.
  • Zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na odcinek ul. Kutnowskiej, w rejonie połączenia z ul. Łańcucką. Zabezpieczenie we współpracy z Policją oraz SNG.
  • Zabezpieczenie przed wejściem pieszych na mostki w Parku Jelitkowskim, nad Potokiem Oliwskim.
  • Wyłączenie z ruchu ul. Wiślnej.
  • Wygrodzenie zejść na poziom dolny w ciągu ul. Wiosny Ludów.
  • ze względów bezpieczeństwa, tak aby nikt nie został porażony prądem elektrycznym wyłączona została części słupów z oprawami oświetleniowymi wzdłuż Długiego Pobrzeża.

Stale prowadzone są działania interwencyjno-bieżące w zakresie oczyszczania zarówno w wyniku działań cofającej się wody jak również intensywnych opadów śniegu  oraz występujących gwałtowanych zmian temperatur.

Wczoraj zdjęte zostały około godz. 21.00 flagi z masztów na Węźle Groddecka. Dziś zdjęliśmy flagi z masztów przy Ergo Arenie.

Mimo ogromnej siły wiatru nie odnotowaliśmy dużych strat w drzewostanie. To wynik corocznych przeglądów i większych wydatków na prace sanitarne w drzewostanie.

Od wczoraj zgłoszonych zostało 14 zdarzeń dotyczących drzewostanu:

1. Ul. Lenartowicza – pętla autobusowa – konar na jezdni.
2. Park Brzeźnieński J.J. Haffnera – 2 wykroty drzewa.
3. Zieleniec Dmowskiego – 1 wykrot drzewa.
4. Zieleniec Mariacka/ św. Ducha – konar.
5. Ul. Litewska 5 – złamany konar.
6. Ul. Polanki 125 – drzewo z terenu leśnego spadło na ogrodzenie posesji Nadleśnictwa Gdańsk.
7. Westerplatte trzy wykroty drzew, 1 upadło na budynek Wartowni nr 1.
8. Ul. Turystyczna – wykrot drzewa na jezdnię.
9. Cmentarz Centralny Srebrzysko – wykrot drzewa – uszkodzone 2 pomniki.
10. Kozacza Góra – wykrot drzewa z terenu parku leśnego na ogrodzenie nie zabudowanej działki przy ul. Orląt Lwowskich.
11. Ul. Olszyńska 29 – gałęzie.
12. Ul. Stogi – dojazd do Centrum Żeglarstwa – konary.
13. Park Jelitkowski – wykrot drzewa na kładkę na ciągu pieszo-rowerowym w ciągu ul. Jelitkowskiej.
14. Park Akademicki – pęknięte drzewo w parku vis a vis Teatru.

Wstępny szacunkowy koszt usuwania szkód w drzewostanie to blisko 6 tysięcy zł. Ostateczny będzie znany za kilka dni.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP