Maksymalny komfort spacerujących – taki cel chcemy osiągnąć remontując Długi Targ

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przedstawia Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków kolejną propozycję nawierzchni, która miałaby zastąpić dotychczasowe połamane płyty i kostkę na Długim Targu. Nowa kostka ma poprawić komfort pieszych i spełnić wymogi konserwatorskie.
Propozycja kostki, która miałaby zostać wykorzystana do remontu nawierzchni Długiego Targu
Propozycja kostki, która miałaby zostać wykorzystana do remontu nawierzchni Długiego Targu
fot. GZDiZ

Przygotowania do remontu nawierzchni Długiego Targu rozpoczęły się wiosną 2019 roku. W kwietniu przedstawiliśmy Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków koncepcję remontu Długiego Targu z użyciem płyt kamiennych 100/50 cm, które gwarantowały gładką nawierzchnię. W maju otrzymaliśmy pozytywną opinię (pozytywna opinia jest traktowana jako przyrzeczenie administracyjne), w oparciu o którą został opracowany projekt budowlany. Kolejnym krokiem był wniosek o decyzję, która jest niezbędna, by przystąpić do prac. W sierpniu 2019 r. ten sam urząd (ale po zmianach personalnych) odrzucił wcześniej pozytywnie zaopiniowany projekt. Wówczas przystąpiliśmy do rozmów z konserwatorem, bo remont jest niezbędny.

Takie płyty kamienne miały zostać użyte na Długim Targu. Na zdjęciu ul. Stągiewna.
Takie płyty kamienne miały zostać użyte na Długim Targu. Na zdjęciu ul. Stągiewna.
fot. GZDiZ

Bazując na uzasadnieniu negatywnej decyzji PWKZ, GZDiZ przedstawił konserwatorowi alternatywne propozycje, których wspólnym mianownikiem było wykreowanie gładkiego pasa dla spacerujących.  

Konserwator w odpowiedzi na nasze propozycje wyraził oczekiwanie, by wymienić popękane płyty kamienne na kostkę łupaną. Rozwiązanie takie nie mogło zostać zaakceptowane przez miasto, jako sprzeczne z celem, którym jest poprawa komfortu dla ruchu pieszego. 

W grudniu 2019 r. PWKZ przesłał nową propozycję, w której określił szczegółowe wytyczne. Wskazał, aby środkowy pas Długiego Targu wyłożyć szarą kostką z granitu strzegomskiego. Rodzaj kostki został opisany następująco: „wyłożenie wnętrz kwadratowych pól wykonanych obecnie z ciemnej kostki łupanej kostką granitową prostokątną z granitu strzegomskiego, o wymiarach kostki rzędowej tj. 10-12 x 18-22 cm., o nawierzchni równo ciętej i groszkowanej a brzegach postrzępionych „młotkowanych” a nie równo przycinanych, w układzie „kowadełkowym” przy utrzymaniu podziału powierzchni na obecnie istniejące kwadraty”.

Powyższy opis przesłany został do kamieniołomu w Strzegomiu, gdzie na podstawie wytycznych wykonano próbkę materiału. Ta trafiła do PWKZ.

Otrzymana kostka była daleka od naszych oczekiwań, dlatego z ulgą przyjęliśmy wiadomość, że konserwator materiału nie zaakceptował. Dziś składamy kolejną propozycję. Choć nie są to płyty kamienne, które preferujemy, to materiał jest tym razem wystarczająco gładki, by poprawić komfort spacerujących. Z niecierpliwością czekamy na opinię PWKZ, bo od blisko roku jesteśmy wciąż na początku drogi zmierzającej do remontu wysłużonej nawierzchni Długiego Targu.

Propozycje wariantów wykonania nawierzchni Długiego Targu. To próba znalezienia kompromisu z PWKZ
Propozycje wariantów wykonania nawierzchni Długiego Targu. To próba znalezienia kompromisu z PWKZ
GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP