Lech Bądkowski będzie miał w Gdańsku swój pomnik [AKTUALIZACJA 27.06]

Ogłosiliśmy konkurs otwarty na projekt pomnika Lecha Bądkowskiego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół. Ma on stanąć u zbiegu ulic Świętojańskiej i Minogi. W konkursie przewidziano trzy nagrody o łącznej wysokości 50.000 zł brutto. Autor zwycięskiego projektu zostanie zaproszony do zawarcia umowy na realizację ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
Lech Bądkowski
Lech Bądkowski
źródło: www.badkowski.pl

[AKTUALIZACJA 27.06]

27 czerwca 2022 r. podczas posiedzenia komisji konkursowej I etapu konkursu na projekt pomnika Lecha Bądkowskiego jej członkowie:

dr hab. Maciej Aleksandrowicz – Dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej – Przewodniczący komisji
Sławina Kosmulska – Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
Kazimierz Kleina – Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
Łukasz Richert – Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
mgr sztuki Paweł Sasin – Politechnika Gdańska
dr hab. Bartłomiej Struzik – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Andrzej Stelmasiewicz – Rada Miasta Gdańska
prof. dr hab. Piotr Lorens – Architekt Miasta
Małgorzata Kolesińska – GZDiZ
Marta Gibczyńska – GZDiZ, sekretarz komisji bez prawa głosu

jednogłośnie podjęli decyzję o pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Po dyskusji nad dwiema zgłoszonymi pracami - wizualizacjami rzeźby – komisja uznała, że prace nie spełniają kryteriów konkursu, którego ponowne ogłoszenie nastąpi w najbliższych tygodniach.


- Gdańsk ma szczęście do wielkich i niebanalnych postaci. Do ludzi, którzy wywarli znaczący ślad na dziejach naszego miasta i na dziejach Polski. Jednym z nich na pewno jest Lech Bądkowski – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Żołnierz kampanii wrześniowej i polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Dziennikarz, pisarz, opozycjonista. Autor wielu książek i artykułów. Współzałożyciel Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Sierpniu’80. Potem redaktor rubryki „Samorządność”, która aż do stanu wojennego ukazywała się w „Dzienniku Bałtyckim”. Gdańsk pamięta o swoich wybitnych mieszkańcach. Lech Bądkowski został wyróżniony także tytułem Honorowego Obywatela Gdańska.

Organizatorem konkursu na pomnik Lecha Bądkowskiego jest Gdański Zarząd Dróg
i Zieleni we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, które jest inicjatorem i sfinansuje jego budowę. Do udziału w konkursie zapraszamy profesjonalnych artystów plastyków i architektów, którzy mają doświadczenie i umiejętności pozwalające zrealizować projekt.   

- Prace konkursowe powinny składać się z dwóch elementów - mówi Michał Szymański - zastępca dyrektora GZDiZ ds. przestrzeni publicznej. - Pierwszym jest zagospodarowanie terenu, które określi organizację przestrzeni, zastosowane elementy małej architektury czy nawierzchnię. Druga część projektu to forma, wielkość i materiał pomnika. Ma przedstawiać postać w faktycznej lub zbliżonej wielkości i być wykonany
z naturalnego kamienia szlachetnego lub z metalu. Miejsce, gdzie stanie pomnik mieści się na terenie objętym ochroną Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zatem wszystkie elementy przedsięwzięcia należy zaprojektować w harmonii z historycznym otoczeniem - wskazuje Michał Szymański.

Aby przystąpić do konkursu należy złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w nim. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnicy powinni przesłać do 20 czerwca br. opracowania koncepcyjne przedstawiające zamysł projektowy,  złożony z części graficznej i opisowej.  Komisja konkursowa dokona wyboru maksymalnie dziesięciu koncepcji, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu i będą podlegały dalszemu opracowaniu. W drugim etapie powstanie część rzeźbiarska – model pomnika oraz model głowy. Termin składania prac minie 15 września br. Kto konkurs wygra dowiemy się do końca września. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, autorytety naukowe w dziedzinie sztuki, Architekt Miasta, a także przedstawiciele GZDiZ i GIWK.

Komisja konkursowa oceniać będzie prace pod kątem zgodności z założeniami konkursu, ale też oryginalności projektu, atrakcyjności proponowanych rozwiązań w kontekście lokalizacji w przestrzeni. Wagę będzie miała jakość artystyczna, rozumiana jako: proporcje, kompozycja, uchwycenie charakterystycznych cech sylwetki i walory portretowe.

Przewidziane są trzy nagrody w łącznej wysokości do 50.000 zł brutto. O podziale puli nagród zadecyduje komisja konkursowa. Autor zwycięskiego projektu zostanie zaproszony do zawarcia umowy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim na realizację pomnika z własnych materiałów, za którą Zrzeszenie przewiduje wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 250.000 zł brutto.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu

Wszelkie pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres mailowy: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie: https://gzdiz.gda.pl/ogloszenia


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP