Korekty na przystankach autobusowych na ulicach Płońskiej, Mostowej i Dolna Brama

Do końca kwietnia Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przeprowadzi prace, które poprawią funkcjonowanie przystanków autobusowych w trzech lokalizacjach – na ul. Płońskiej, Mostowej oraz Dolna Brama. Dzięki wprowadzonym na wniosek mieszkańców zmianom będzie bezpieczniej i wygodniej dla pasażerów autobusów, skorzystają na nich także kierowcy pojazdów komunikacji miejskiej.
Na zdjęciu widoczny jest kierowca prowadzący autobus w kabinie
Na zmianach zyskają pasażerowie komunikacji miejskiej, skorzystają na nich również kierowcy autobusów
Dominik Paszliński/gdansk.pl

Antyzatoka na ul. Płońskiej

Pierwsza ze zmian dotyczy przystanku „Płońska” na ul. Płońskiej przy skrzyżowaniu z ul. Benzynową. Obecnie po jednej stronie ulicy znajduje się przystanek wyposażony w wiatę, po drugiej natomiast jedynie wąski kilkumetrowy fragment utwardzony płytami drogowymi i ograniczony barierami. Wynika to z ukształtowania terenu – skarpy i rowu melioracyjnego przylegających bezpośrednio do ulicy, co uniemożliwia wyznaczenie tam „pełnowymiarowego” peronu.

Rozwiązaniem, które będzie zastosowane w tym miejscu, będzie antyzatoka autobusowa. W miejscu przystanków jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu w kierunku rafinerii, na którym obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy. Na odcinku pasa w kierunku Wiślinki wykonany zostanie szeroki peron przystankowy, poprawiający komfort pasażerów oczekujących na autobus.

Antyzatoka na ul. Płońskiej
Antyzatoka na ul. Płońskiej
Obliview.brg.gda.pl

Likwidacja zatoki autobusowej na ul. Mostowej

Korekty w organizacji ruchu dotyczące autobusów obejmą również przystanek „Mostowa 02”. Rozmiary istniejącej tam zatoki znacząco utrudniają wjazd pojazdom przegubowym, przez co autobusy nie dojeżdżają do krawędzi chodnika. Z kolei kierowcy próbując ominąć wystający z zatoki tył autobusu wjeżdżają na przeciwny pas ruchu, co wobec ograniczonej widoczności stwarza niebezpieczeństwo kolizji.

Zmiana polegać będzie na zabudowaniu zatoki i wykonaniu na niej fragmentu chodnika oraz na wyznaczeniu przystanku autobusowego. Dzięki temu pasażerowie będą mogli wysiąść z pojazdu bezpośrednio na chodnik, a kierowcom autobusów łatwiej będzie włączać się do ruchu.

Zabudowa zatoki na ul. Mostowej
Zabudowa zatoki na ul. Mostowej
Obliview.brg.gda.pl

Zmiana lokalizacji przystanku na ul. Dolna Brama

W ramach prac związanych ze zmianami na przystankach zmienione zostanie także miejsce do zatrzymywania się autobusów na ul. Dolna Brama. Obecny przystanek w kierunku ul. Mostowej zostanie przesunięty bliżej Bramy Nizinnej – na wysokości przystanku w stronę ul. Pod Zrębem.

Zmiana podyktowana jest wysokim krawężnikiem na istniejącym przystanku, co uniemożliwia rozłożenie rampy dla wózków. Z tego względu nowy przystanek wyznaczony zostanie w miejscu, gdzie krawężnik jest zdecydowanie niższy. Dla zwiększenia przestrzeni dla pasażerów oczekujących na autobus, na wysokości budynku nr 8 utwardzona zostanie przestrzeń między chodnikiem a jezdnią. Dodatkowo dla poprawy bezpieczeństwa wygrodzony słupkami zostanie fragment jezdni przed przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu z Placem Wałowym. Uniemożliwi to postój samochodów tuż przed samym przejściem, co z jednej strony ograniczałoby możliwość obserwacji pieszych przechodzących przez jezdnię, a z drugiej utrudniałoby włączanie się autobusów do ruchu.

Nowa lokalizacja przystanku na ul. Dolna Brama
Nowa lokalizacja przystanku na ul. Dolna Brama
Obliview.brg.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP