Korekta zasad w gdańskiej SPP od 4 listopada 2020 r.

Zwiększenie z jednego do dwóch limitu karty opłaty zryczałtowanej na podstawie umowy użyczenia, najmu bądź leasingu, wydłużony do 14 dni czas na wniesienie opłaty dodatkowej w obniżonej wysokości i identyfikatory N+ dla osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia.
Od 4 listopada zmianie ulegają niektóre przepisy dotyczące funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku
Od 4 listopada zmianie ulegają niektóre przepisy dotyczące funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Uchwalone podczas sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 24 września 2020 r. zmiany w Strefie Płatnego Parkowania wchodzą w życie 4 listopada br. Dotyczą one trzech kwestii:

  • Zwiększenia z jednej do dwóch limitu karty opłaty zryczałtowanej na podstawie umowy użyczenia, najmu bądź leasingu. Ta zmiana podyktowana była wnioskami mieszkańców, którzy regularnie zgłaszali, że pod jednym adresem mieszkają dwie osoby, które stale korzystają z pojazdów firmowych.
  • Wydłużenia do 14 dni czasu na wniesienie opłaty dodatkowej w obniżonej wysokości 130 zł. Opłata będzie ulegała zwiększeniu do 200 zł po 14 a nie jak było dotychczas po 7 dniach. Każdego dnia do GZDiZ wpływa od kilkunastu do kilkudziesięciu zastrzeżeń do opłaty dodatkowej. Na bieżąco sprawdzamy zasadność wystawionych opłat dodatkowych. Około 50% jest zasadna. Nie zawsze kierowca, który taką opłatę otrzyma, składa zastrzeżenie tego samego dnia. W niektórych przypadkach, kiedy wniosek okazał się niezasadny, czas 7 dni był niewystarczający na uregulowanie należności w obniżonej wysokości 130 zł zamiast 200 zł. Okres 14 dni będzie to gwarantował.
  • Wydawania identyfikatorów N+ dla osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Pierwsze zmiany weszły w życie 29 czerwca 2020 r. Od tego czasu karta N+ wydawana jest nie tylko na konkretny pojazd, a na osobę. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna nie musi posiadać samochodu i zdolności do jego prowadzenia. Według nowych zasad karta N+ wydawana jest dla osoby niepełnosprawnej, która jest kierowcą, a także pasażerem. Teraz rozszerzamy taką możliwość o osoby niepełnosprawne które nie ukończyły 16 lat. Karta zerowej stawki opłaty „N+” jest dokumentem, na podstawie którego osoba niepełnosprawna jest zwolniona od zapłacenia za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, jeśli zaparkuje samochód na ogólnodostępnym miejscu. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest wyłożenie wraz z kartą „N+” także niebieskiej karty parkingowej za przednią szybą tak aby możliwe było odczytanie przez kontrolera ich numerów i terminów ważności.

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP