Konkurs na najemcę lokalu gastronomicznego w kompleksie palmiarni w Parku Oliwskim. Czekamy na oferty

Przypominamy o trwającym konkursie ona na najemcę lokalu gastronomicznego w kompleksie palmiarni w Parku Oliwskim. Na oferty czekamy do 12 kwietnia. Przed złożeniem oferty możliwe jest obejrzenie lokalu na miejscu.
Lokal gastronomiczny znajduje się w kompleksie palmiarni w Parku Oliwskim
Lokal gastronomiczny znajduje się w kompleksie palmiarni w Parku Oliwskim
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Lokal o powierzchni 60 m2 w kompleksie palmiarni składa się z sali konsumpcyjnej, toalety oraz pomieszczenia socjalnego. Niewątpliwym atutem lokalu jest jego przeszklony sufit. Budynek, który został wyremontowany w ramach rewitalizacji całego kompleksu, posiada instalacje niezbędne do prowadzenia działalności gastronomicznej: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą oraz mechaniczną wentylację. Po stronie przyszłego najemcy należeć będzie natomiast wykończenie i wyposażenie oraz aranżacja wnętrza.

Minimalna stawka czynszu, jaka oferowana jest w konkursie to 20,82 zł netto za 1 m2 miesięcznie. Do tej stawki należy doliczyć opłaty za media – ogrzewanie, zużycie wody i energii elektrycznej, a także za wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie, serwis wentylacji itp. Do obowiązków najemcy będzie także należało m.in. zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w przedmiocie najmu i pomieszczeniach przyległych, tj. w przedsionku na poziomie 0 oraz w pomieszczeniu foyer i węźle sanitarnym na kondygnacji -1.

Najemca będzie miał dodatkowo możliwość dzierżawy gruntu pod ogródek gastronomiczny i mobilny punkt sprzedaży małej gastronomii. Koszt dzierżawy 1 m2 w momencie publikacji konkursu wynosi 13,29 zł. Możliwość wydzierżawienia gruntu w celu usytuowania ogródka dostępna będzie od początku prowadzenia działalności w  lokalu.

Do udziału w konkursie zapraszamy oferentów, którzy udokumentują minimum 3-letnie doświadczenie (w latach 2015-2022) w prowadzeniu lokalu gastronomicznego z salą konsumpcyjną o powierzchni co najmniej 30 m2. 

Przed złożeniem oferty istnieje możliwość obejrzenia lokalu na miejscu w dniu 11 kwietnia w godz. 10:00 – 14:00. W celu umówienia konkretnego terminu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 58 55 89 568 / kom. 514 953 749.

Pisemne oferty na najem lokalu użytkowego należy składać w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ulicy Partyzantów 36 w Gdańsku – Biuro Obsługi Klienta, budynek A lub przesyłać drogą pocztową (UWAGA!!! Decyduje data wpływu przesyłki do GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk do dnia 12 kwietnia 2022 roku do godziny 11:00 w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „KONKURS – PALMIARNIA”.

Otwarcie kopert nastąpi dnia 12 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali 19 w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Wyspiańskiego 9A – wejście bezpośrednie od strony akademików Politechniki Gdańskiej.

Szczegółowe informacje o konkursie w Zarządzeniu nr 498/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 marca 2022 r.

Wszelkie pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres mailowy: gzdiz@gdansk.gda.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie: gzdiz.gda.pl/ogloszenia


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP