Koniec prac na wiadukcie na al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego

Ponad miesiąc szybciej niż planowaliśmy zakończył się remont wiaduktu na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego w stronę Łostowic. Tym samym zakończyliśmy, realizowane sukcesywnie od 2020 roku, prace przy odnowieniu w sumie czterech części obiektu.
Zakończyliśmy prace na wiaduktach i kładkach dla pieszych na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego
Zakończyliśmy prace na wiaduktach i kładkach dla pieszych na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Skomplikowana konstrukcja

Czteroczęściowy obiekt to skomplikowana konstrukcja wybudowana w latach 80. Tworzy ona skrzyżowanie al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego, umożliwiając komunikację między centrum Gdańska, a dzielnicą Chełm. To również dogodny wyjazd z Chełmu w kierunku południowych rejonów miasta oraz trójmiejskiej Obwodnicy.

Obiekt tworzą w zasadzie cztery odrębne konstrukcje – dwie z nich to wiadukty (wybudowane w 1984 roku), z których korzystają kierowcy. Jeden umożliwia zjazd z al. Armii Krajowej na al. Sikorskiego, drugi prowadzi w odwrotnym kierunku. Dwa kolejne to kładki dla pieszych (wybudowane w 1981 roku) – pierwsza to przedłużenie ciągu pieszego wzdłuż ul. Pobiedzisko, druga znajduje się przy dojściu do ogródków działkowych na przedłużeniu ul. Filomatów.

Skomplikowanie obiektu to nie tylko jego wieloczęściowość. To również fakt, że ruch odbywa się nie tylko na samym wiadukcie i kładkach, ale także pod i nad nimi. Na poziomie powyżej wiaduktu przebiega jezdnia al. Armii Krajowej w stronę centrum, z kolei pod wiaduktem – jezdnia al. Armii Krajowej w stronę Łostowic, a także torowisko tramwajowe.

Warto również odnotować rozmiary obiektu – kładki dla pieszych liczą 48 i 44 metry, zaś wiadukty 31 i 52 metry długości.

W ramach prac wyremontowane zostały dwa wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych
W ramach prac wyremontowane zostały dwa wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Kompleksowy remont od 2020 roku

Po latach intensywnej eksploatacji podjęliśmy decyzję o kompleksowym remoncie wszystkich czterech części obiektu. W jego trakcie całkowicie wymieniliśmy dylatacje i bariery ochronne wiaduktów oraz kładek. Naprawiliśmy części betonowe i stalowe konstrukcji, które zostały zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych i korozją. Zakonserwowaliśmy także łożyska na całym obiekcie. Na wiaduktach i kładkach wymieniliśmy również wysłużoną nawierzchnię, zastępując ją nową warstwą bitumiczną.

Podczas remontu działaliśmy nie tylko na obiekcie, ale również pod nim. Wyremontowaliśmy filary wiaduktów i kładek, a ponieważ część filarów posadowiona jest na skarpach, zakres prac objął również wzmocnienie ich konstrukcji.

- Remont rozpoczęliśmy jeszcze w 2020 roku, kiedy zajęliśmy się kładką dla pieszych od strony Obwodnicy. Prace na niej zakończyły się w 2021 i jeszcze w tym samym roku zrealizowaliśmy remont na drugiej kładce w ciągu ul. Pobiedzisko, a także na wiadukcie w relacji do al. Sikorskiego. W każdym z tych przypadków roboty zakończyliśmy zgodnie z zadeklarowanym terminem – mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych. - W przypadku ostatniej części – wiaduktu umożliwiającego zjazd z al. Sikorskiego na al. Armii Krajowej finisz prac rozpoczętych w tegoroczne wakacje możemy ogłosić ponad miesiąc przed zakładanym terminem. Szacowaliśmy zakończenie remontu na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, tymczasem udało nam się uporać z zadaniem zdecydowanie wcześniej. Procedura odbiorowa ostatniej części zakończyła się 10 listopada – dodaje Piotr Kryszewski.  

W trakcie robót wyremontowane zostały także filary wiaduktów i kładek oraz wzmocnione skarpy
W trakcie robót wyremontowane zostały także filary wiaduktów i kładek oraz wzmocnione skarpy
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Remont pełen wyzwań

Prace na skomplikowanej konstrukcji o sporych gabarytach, w dodatku na bardzo uczęszczanym węźle komunikacyjnym stanowiły dla nas i wybranego w przetargu wykonawcy prac nie lada wyzwanie. Pierwsze trudności nastręczała już sama weryfikacja elementów przeznaczonych do remontu. Archiwalne plany i schematy kładek niekiedy nie pokrywały się ze stanem faktycznym. Okazywało się niejednokrotnie, że odkryte bądź odkopane elementy konstrukcji mają zupełnie inny kształt i inne wymiary. A dokładność i ścisłe trzymanie się wytycznych projektowych jest przecież nieodzowne dla zachowania trwałości, a przede wszystkim bezpieczeństwa obiektu. Prace wymagały więc ponownego przeanalizowania, jakie rozwiązania konstrukcyjne należy zastosować.

Innym wyzwaniem była konieczność wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Z jednej strony wyłączenie obiektu lub jego części było niezbędne do przeprowadzenia prac, z drugiej chcieliśmy w jak najmniejszym stopniu powodować utrudnienia w ruchu. Dlatego też część zakresu robót realizowaliśmy „pod ruchem”. Tak było przy działaniach związanych z umocnieniem skarp i remontem filarów, gdzie zdecydowaliśmy się jedynie zawęzić jezdnię al. Armii Krajowej do jednego pasa, a nie zamykać ją całkowicie. Inne prace wymagały od nas wyłączenia z użytku całego obiektu. By minimalizować utrudnienia dla kierowców podczas remontu wiaduktu w relacji do al. Sikorskiego wybudowaliśmy nawet specjalny łącznik, umożliwiający zawracanie na al. Armii Krajowej bez konieczności pokonywania całego skrzyżowania z al. Havla i ul. Łostowicką.

W trakcie prac musieliśmy mieć również na względzie ruch tramwajowy. By nie zakłócać normalnej komunikacji tramwajów niektóre etapy robót prowadziliśmy w nocy podczas przerwy w kursowaniu. Mogliśmy wówczas wyłączyć napięcie w sieci i np. zamontować nowe osłony zabezpieczające trakcję.

Nowe bariery ochronne i gzymsy na wiadukcie na węźle al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego
Nowe bariery ochronne i gzymsy na wiadukcie na węźle al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Nowa organizacja ruchu

Zakończenie remontu ostatniej części – wiaduktu prowadzącego w kierunku Łostowic i wznowienia na nim ruchu – to również wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu. Przed remontem skręt w lewo z al. Armii Krajowej na wiadukt był możliwy z dwóch pasów. Nastręczało to problemów kierowcom zjeżdżającym z wiaduktu na al. Armii Krajowej ze względu na mocno ograniczoną widoczność.

Po zmianach skręcić można już tylko z jednego (prawego) pasa al. Armii Krajowej. Na lewym pasie wyznaczona została powierzchnia wyłączona z ruchu. W ten sposób kierowcy zjeżdżający z wiaduktu mogą „wysunąć się” na jezdnię al. Armii Krajowej, dzięki czemu będą mogli łatwiej zauważyć nadjeżdżające z prawej strony pojazdy.

Trwały efekt na lata

Dzięki przeprowadzonym pracom wiadukty i kładki dla pieszych będą w dobrej kondycji przez kolejne dekady. Z tego miejsca dziękujemy mieszkańcom Gdańska za wyrozumiałość w trakcie naszych prac.

Nowa nawierzchnia i dylatacja na wiadukcie na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego
Nowa nawierzchnia i dylatacja na wiadukcie na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP