Kompleksowe prace pielęgnacyjne w drzewostanie wzdłuż ul. Kościuszki

W poniedziałek 19 lipca rozpoczną się prace pielęgnacyjne drzew w ciągu ul. Kościuszki. Dla każdego z drzew zaplanowano indywidualne zabiegi. Prace potrwają do końca lipca.
Dla drzew przy ul. Kościuszki zaplanowane indywidualne zabiegi pielęgnacyjne
Dla drzew przy ul. Kościuszki zaplanowane indywidualne zabiegi pielęgnacyjne
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Planowane prace są wynikiem bieżącego przeglądu drzewostanu. Cięciami zostanie objętych ponad 150 drzew: klonów zwyczajnych oraz klonów jaworów. Dla każdego drzewa zabiegi zaplanowano indywidualnie. Drzewa, na których stwierdzono występowanie gniazd, zostaną teraz pominięte. Wrócimy do nich po zakończeniu okresu ochronnego lęgów ptasich, czyli po 15 października.

Prace wykonywane będą przez firmę z długoletnim doświadczeniem w pielęgnacji drzew w pasach drogowych. Zabiegami objęte będą zarówno drzewa dojrzałe jak i te młodsze nasadzenia. W przypadku starszego drzewostanu przede wszystkim usunięty zostanie posusz, który ze względu na bliskość chodnika, ścieżki rowerowej i drogi może stanowić zagrożenie. W pojedynczych przypadkach ze względów bezpieczeństwa wykonane zostaną cięcia mające na celu poprawę statyki i skrajni.

Przy młodszych egzemplarzach usunięte zostaną paliki, które w początkowej fazie po posadzeniu miały stabilizować młode drzewka, a obecnie nie są już potrzebne. Juniorom uformowane zostaną także ich korony.

W trakcie trwających prac możliwe będą czasowe utrudnienia w ruchu. Prosimy o ostrożność.  

Zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzone zostaną na ponad 150 drzewach na ul. Kościuszki
Zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzone zostaną na ponad 150 drzewach na ul. Kościuszki
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP