Kolejne 2000 drzew posadzonych w Gdańsku. Miasto i GZDiZ wsparły akcję Fundacji „One More Tree”

Gdańskie Górki Zachodnie wzbogaciły się o 2000 drzew! Dzięki akcji Fundacji „One More Tree” z udziałem mieszkańców, wiceprezydenta Gdańska Piotra Kryszewskiego i przy wsparciu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni las komunalny przy ul. Stogi zyskał nowe dęby.
Miasto i GZDiZ wsparły akcję Fundacji „One More Tree”
Miasto i GZDiZ wsparły akcję Fundacji „One More Tree”
GZDiZ

Początek astronomicznej i kalendarzowej wiosny to intensywny czas nasadzeń drzew w Gdańsku. Tak było w czwartek, 21 marca, kiedy wspólnie z Aleksandrą Dulkiewicz, prezydent Gdańska posadzono drzewa przy ul. Pomorskiej, inaugurując nasadzenia w ramach projektów z Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Z kolei w sobotę, 23 marca przy zbiorniku Retencyjnym „Platynowa” z inicjatywy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku powstał czwarty już miejski mikrolas, a na Łące Maternusa na Matarni przybyło 41 drzew, których gatunki zostały dobrane z rozmysłem, by jak najlepiej zaaklimatyzowały się w warunkach miejskich.

Kolejna marcowa akcja nasadzeń drzew odbyła się w poniedziałek, 25 marca w Górkach Zachodnich. Tym razem zagęszczony został las komunalny przy ul. Stogi. Do gleby, dzięki działaniom Fundacji „One More Tree” trafiło 2000 sadzonek dębów. Duża w tym zasługa mieszkańców Gdańska, którzy aktywnie włączyli się w proces zadrzewiania lasu. Współorganizatorem akcji był Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Na Górkach Zachodnich posadzono łącznie 2000 sadzonek dębu
Na Górkach Zachodnich posadzono łącznie 2000 sadzonek dębu
GZDiZ

- Drzewa sadzimy w Gdańsku nie tylko w parkach, na skwerach, czy w pasach przyulicznej zieleni. Równie ważne, z punktu widzenia ekosystemu, jest prowadzenie nowych zasadzeń także w lasach - podkreślił Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych. - Dzięki sadzonkom drzew liściastych zwiększamy różnorodność biologiczną, wspomagając tworzenie odżywczej próchnicy dla wielu gatunków roślin, rosnących w gdańskich lasach. Zagęszczając las, chcemy zadbać także o zielone płuca naszego miasta. Bo to lasy poprawiają jakość naszego powietrza, produkując tlen.

Piotr Kryszewski, zastępca prezydent Gdańska ds. usług komunalnych
Piotr Kryszewski, zastępca prezydent Gdańska ds. usług komunalnych
GZDiZ

Poniedziałkowa akcja w Górkach Zachodnich to także pozytywny czynnik integracji społecznej i edukacji.

- Poprzez udział w naszej akcji sadzenia drzew, nie tylko zapraszamy do aktywnego zaangażowania się w ochronę środowiska, ale również do uczestnictwa w budowaniu więzi społecznych i wspólnoty lokalnej - zaznaczył Maksymilian Liberski z fundacji „One More Tree”. - Wspólne działanie dla dobra środowiska sprzyja budowaniu zaufania i wzmacnianiu poczucia wspólnoty. Jednocześnie, nasza akcja stanowi doskonałą platformę edukacyjną, dzięki której społeczeństwo może lepiej zrozumieć istotę ochrony środowiska naturalnego oraz rolę, jaką odgrywają drzewa w zachowaniu równowagi ekologicznej.

Maksymilian Liberski z fundacji „One More Tree”.
Maksymilian Liberski z fundacji „One More Tree”.
GZDiZ

Oprócz nasadzeń drzew w Gdańsku sadzone są również kwiaty. Tradycyjnie wczesną wiosną gdańskie parki zabytkowe, a także skwery i zieleńce wypełniają się wielokolorowymi bratkami, stokrotkami i niezapominajkami.

Miasto i GZDiZ wsparły akcję Fundacji „One More Tree”
Miasto i GZDiZ wsparły akcję Fundacji „One More Tree”
GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP